Ellen Trane Nørby om Ringsted-skandale: ’Fuldstændig uforståelig'

Sagen om mangelfulde brystundersшgelser på Ringsted Sygehus kunne være opdaget 11 måneder tidligere. Hvis altså statens myndighed for behandling af patientklager straks havde reageret på en alarmerende skrivelse fra en overlæge på sygehuset. Ellen Trane Nørby vil nu have et tættere samarbejde mellem tilsyn og klagesystem for at undgå lignende tilfælde.

I en konkret klagesag beskrev overlægen i december 2016, at afdelingen ikke fulgte de nationale retningslinjer pе området, skriver Jyllands-Posten.

Fejlen bestod i, at kvinder, der var blevet henvist af egen læge med mistanke om brystkræft, kun fik en af tre typer undersøgelser.

Men først 11 måneder senere - i november 2017 - gav det, der dengang hed Klagesagscentret i Styrelsen for Patientsikkerhed sagen videre til styrelsens tilsynsenhed, som kan gribe ind over for sygehuset.

Det er et groft dobbeltsvigt, som flere hundrede kvinder er blevet udsat for på Ringsted Sygehus, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der i fremtiden vil have et tættere samarbejde mellem klage- og tilsynssystemet i det danske sundhedsvæsen.

“Der er ingen tvivl om, at vi skal have klagesystem og tilsynssystem til at arbejde tættere sammen, så man er opmærksom på at få papirerne videre så hurtigt som muligt, når der kommer en klage ind som her,” siger hun til dr.dk.

Ellen Trane Nørby kritiserer Region Sjællands ageren i sagen, og hun mener, at den nuværende struktur for sundhedsvæsenet bærer en del af ansvaret for skandalen.

“Det, der er foregået i Region Sjælland, er uden for enhver forståelsesevne. At man igennem flere år systematisk har brudt de nationale retningslinjer, der er på området, og at regionen efterfølgende dækker over fejlen. Det er helt uacceptabelt,” siger ministeren til dr.dk.

Ringsted Sygehus går i øjeblikket helt tilbage til 2013 for at finde ud af, hvor mange kvinder der er påvirket af sygehusets årelange praksis med ikke at undersøge kvinder efter retningslinierne for brystkræft.

I første omgang valgte sygehuset at se på 2.600 kvinders journaler, der var blevet undersøgt i perioden fra 1. januar 2016 til 24. maj 2017. Ved gennemgang af disse kvinder fandt man 734, som skulle tilbydes nye undersøgelser. Undersøgelserne af de 734 kvinder er stort set færdig - der mangler kun få patienter, som alle er undersøgt inden udgangen af februar 2019, og foreløbigt ni kvinder er efter fornyet undersøgelse konstateret med kræft.

Men nu skal 8.700 journaler helt tilbage fra marts 2013 og indtil 2016 altså også læses igennem.

Det sker for at finde kvinder, der allerede har fået konstateret kræft, men hvor deres sygdom måske kunne være opdaget, hvis sygehuset havde benyttet sig af korrekte undersøgelsesmetoder.

Tags: brystkræft, brystkræft-skandale, Ringsted-skandale

Like eller del denne artikel