Michael Werchmeister.

Han skal midlertidigt styre sygehuset i Ringsted

I forbindelse med, at sygehusdirektør Vagn Bach har fået sparket efter brystkræftskandalen, har direktionen nu sat holdet for den midlertidige ledelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

I en overgangsperiode vil vicedirektør Charlotte Bøll Larsen og konstitueret vicedirektør Anne Grethe Larsen på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse blive suppleret i sygehusledelsen af Michael Werchmeister, Psykiatridirektør i Region Sjælland, der konstitueres som sygehusdirektør. Samtidig bliver vicedirektør Knut Borch-Johnsen konstitueret som lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

"Michael Werchmeister vil komme med et blik udefra være med til at sikre, at sygehuset holder kursen i den kommende tid og sikrer koordinationen med resten af Region Sjælland. Jeg er glad for, at vi kan sætte et stærkt hold i en overgangsfase på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Det er et hold med både et solidt kendskab til driften og udviklingen på sygehuset," siger Per Bennetsen, adm. direktør i Region Sjælland.

Fyringen af Vang Bach sker efter et ekstraordinært møde i regionens forretningsudvalg onsdag, hvor Vagn Bach redegjorde for sit syn på sagen om de mangelfulde brystundersøgelser af kvinder gennem fire år. Sygehuset i Ringsted valgte i perioden på de fire år at spare dele af brystkræftundersøgelsen væk, således at mange kvinder fra Region Sjælland med mistanke om brystkræft kun er blevet tilbudt en mammografi. De nationale retningslinjer siger ellers, at kvinder ved mistanke om brystkræft også skal have en ultralydsundersøgelse samt undersøges med hænderne af en læge.

Sygehusdirektøren for Næstved-Ringsted-Slagelse Sygehuse fik efter eget udsagn besked om de mangelfulde undersøgelser allerede i januar 2018. Med andre ord politikerne blev holdt i uvidenhed i knap et år, og det var mere, end politikernes tillid til ham kunne bære.

Syv punkter

Direktionen i Region Sjælland har nu udarbejdet en plan med syv indsatser, som ikke mindst styrker hjælpen til de berørte kvinder samt sikrer kvaliteten i brystundersøgelserne.

De syv indsatser som nu sættes i værk er:

1: Hotline for berørte kvinder
Kvinder der er berørt at sagen kan på hverdage fra 8-22 få rådgivning og hjælp i f.t. at klage og søge erstatning. Kvinder kan også få afklaret, om de har fået en mangelfuld undersøgelse.

2: Personlig samtale
Kvinder der har fået konstateret brystkræft tilbydes en personlig samtale med afdelingen, eller alternativt andre uvildige fagpersoner, for at få afklaring om deres forløb, behandling, samt klage og erstatningsmuligheder.

3: Psykologbistand
Region Sjælland har indgået aftale med en virksomhed, som kan yde krisehjælp og psykologbistand til berørte kvinder. Såfremt nogle hellere selv vil finde en psykolog finansieres dette af Region Sjælland.

4: Vurdering fra Rigshospitalet
Rigshospitalet vurderer undersøgelses- og behandlingsforløb for de kvinder, der har fået konstateret kræft i perioden, for at afdække om der er sammenhæng til den mangelfulde undersøgelse. Ud fra vurderingen kontaktes de kvinder, hvor vi anbefaler, at de klager og søger erstatning.

5: Afdelingen flyttes til Sjællands Universitetshospital
Afdelingen der udfører undersøgelserne for brystkræft foreslås flyttet til Sjællands Universitetshospital. Regionsrådet vil hurtigst muligt tage stilling den organisatoriske flytning og en eventuel fysisk flytning.

6: Overvågning af at kvaliteten opretholdes
For sikre at der også fremadrettet er den rette faglige kvalitet på afdelingen, vil der blive gennemført en løbende klinisk kontrol af 10 udvalgte patientforløb pr. måned fra marts 2019. Der følges løbende op på, at alle retningslinjer er opdaterede og bliver fulgt.

7: Medarbejderne skal fortælle hvis de oplever kvalitetsproblemer
Der gennemføres en kampagne for at styrke kendskab til regional retningslinje for bekymringshenvendelser. Her har medarbejderne både ret og pligt til at gå til ledelsen, hvis de oplever problemer.

 

Tags: brystkræft, brystkræft-skandale, Ringsted-skandale

Like eller del denne artikel