"Det er vigtigt for patientsikkerheden, at væsentlig sikkerhedsinformation når frem til læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger og apotekere så hurtigt som muligt. Dette sikrer vi ved at sende digital post til sundhedspersoner suppleret med mails til hospitaler, faglige selskaber og link på pro.medicin.dk", siger Pierre Quartarolo.

Slut med at forveksle vigtig information om medicin med reklame

Det bliver fra 1. maj Lægemiddelstyrelsen, som skal sende sikkerhedsinformation direkte til sundhedspersoner.

Det sker først og fremmest for at sikre, at væsentlig sikkerhedsinformation når de rette sundhedspersoner, men også for at sikre at informationen ikke forveksles med reklamer fra virksomhederne, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Hvis der opdages nye bivirkninger eller lignende ved medicin,som giver anledning til, at medicinens produktinformation ændres i en sådan grad, at sundhedspersoner skal informeres direkte, har det hidtil været lægemiddelvirksomhederne, der har givet sundhedspersonerne besked.

Fra den 1. maj overtager Lægemiddelstyrelsen udsendelsen af de såkaldte DHPC-breve fra lægemiddelvirksomhederne (Direct Healthcare Professional Communication). DHPC-brevene kan f.eks. handle om, at en bestemt type medicin bør bruges med forsigtighed til en bestemt gruppe patienter, eller at sundhedspersoner skal være opmærksomme på, at patienten skal informeres om nye bivirkninger ved en bestemt type medicin.

Når lægemiddelvirksomhederne indtil nu har sendt sikkerhedsinformationen ud, er det foregået via postomdelte breve. Den praksis har vist sig ikke at fungere optimalt, fordi informationen kan være længe undervejs og ikke altid når frem til den rette sundhedsperson. Derudover har flere sundhedspersoner ønsket at få informationen sendt elektronisk.

Fra den 1. maj vil sikkerhedsinformationen blive sendt direkte fra Lægemiddelstyrelsen til de relevante sundhedspersoner via eBoks, hvilket kan lade sig gøre, fordi Lægemiddelstyrelsen har de relevante sundhedspersonernes CPR-numre. Hvilket virksomhederne ikke har.

Beslutningen om, at Lægemiddelstyrelsen overtager opgaven med at udsende DHPC-brevene er en del af regeringens Vækstplan for Life Science fra marts 2018.

For at sikre at sikkerhedsinformationen bliver set, vil den også blive målrettet de relevante sundhedspersoner via mail til de fem regionale hovedpostkasser til fordeling på relevante hospitalsafdelinger, til privathospitaler og til lægemiddelkomiteer og lægefaglige selskaber. Og endelig vil informationen fremover kunne tilgås via et link ud fra det specifikke lægemiddel på pro.medicin.dk.

"Det er vigtigt for patientsikkerheden, at væsentlig sikkerhedsinformation når frem til læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger og apotekere så hurtigt som muligt. Dette sikrer vi ved at sende digital post til sundhedspersoner suppleret med mails til hospitaler, faglige selskaber og link på pro.medicin.dk", siger Pierre Quartarolo, enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelovervågning & Medicinsk udstyr.

Afhængig af sikkerhedsinformationens karakter vil Lægemiddelstyrelsen i særlige tilfælde også kommunikere direkte til og med offentligheden via nyheder på hjemmesiden, sociale medier og pressen.

Like eller del denne artikel