Danmark vil have over dobbelt så mange læger i 2040

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin beregning af, hvor mange læger og speciallæger, der kan forventes i fremtiden. 

Forventningen er, at der vil være mere end dobbelt så mange læger i 2040, end vi har i dag. Når det gælder det totale antal læger, forventer den nye lægeprognose for 2018-2040 en stigning på 56 procent - det er i alt 14.123 flere læger end i dag. På speciallægeområdet er forventningen i alt 7.958 flere speciallæger – det svarer til en stigning på 49 procent over de næste 20 års tid.

Det er stort set alle typer af speciallæger, som vi vil se mange flere af de kommende år – bortset fra thoraxkirurger og neurokirurger.

”Det er positivt, at der kommer flere læger og speciallæger i fremtiden til at varetage sundhedsvæsenets opgaver. Stigningen ser endda ud til at blive en smule højere end i den foregående prognose. Det er også glædeligt, at Lægeprognosen viser, at der allerede nu bliver uddannet flere læger, og at flere læger og speciallæger er i arbejde”, siger centerchef og formand for Prognose- og Dimensioneringsudvalget, Henrik Stig Jørgensen.

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med data leveret af Sundhedsdatastyrelsen og i samarbejde med Prognose- og Dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Tallene i prognosen er baseret på tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. I prognosen indgår seks scenarier for udviklingen af antallet af læger og seks scenarier for udviklingen i antallet af speciallæger. De forskellige scenarier skal skitsere, hvordan udbuddet af læger og speciallæger bliver, når man ændrer på forskellige forudsætninger. Det gælder for eksempel, hvis man ændrer på forventet pensionsalder eller på antallet af lægekandidater og speciallæger i den nuværende dimensioneringsplan.

I den nye Lægeprognose indgår de ekstra 60 hoveduddannelsesforløb, der skal oprettes i specialet almen medicin i 2019 og 2020 samt estimater for, hvor mange speciallæger der bliver uddannet inden for det nye lægespeciale i akutmedicin, der er oprettet pr. februar 2018.

Lægeprognosens fremskrivninger danner grundlag for den efterfølgende dimensioneringsplan 2021-2025 i regi af Prognose og Dimensioneringsudvalget. Dimensioneringsplanen beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne på specialer og videreuddannelsesregioner skal fordeles.

 

 

FAKTA – nogle af tallenel fra lægeprognosen hovedscenarie:

 • Antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,8 til 3,8 pr. 1.000 indbyggere frem mod 2040.
 • Antallet af speciallæger i almen medicin forventes at stige med 51 procent fra 4909 i 2018 til 7427 i 2040
 • Antallet af speciallæger i klinisk onkologi (kræft) forventes at stige med 134 procent fra 280 i 2018 til 655 i 2040
 • Antallet af psykiatere forventes at stige med 38 procent fra 942 i 2018 til 1298 i 2040
 • Antallet af børnepsykiatere forventes at stige med 122 procent fra 256 i 2018 til 570 i
 • Antallet af gigtlæger (reumatologer) forventes at stige med 78 procent fra 275 i 2018 til 490 i 2040
 • Antallet af neurologer forventes at stige med 60 procent fra 432 i 2018 til 691 i 2040
 • Antallet af røntgenlæger (radiologer) forventes at stige med 50 procent fra 664 i 2018 til 996 i 2040
 • Antallet af geriatere (specialister i ældresygdomme) forventes at stige med 174 procent fra 143 i 2018 til 392 i 2040
 • Antallet af retsmedicinere forventes at stige med 163 procent fra 27 i 2018 til 71 i 2040
 • Antallet af thoraxkirurger forventes at falde med 15 procent fra 97 i 2018 til 83 i 2040
Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk