Sundhedspolitisk Tidsskrift

Revlimid-sag skaber stor usikkerhed hos patienterne

Formanden for Dansk Myelomatose Forening Søren Dybdahl glæder sig over, at sagen om Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling skal vurderes igen.

Det sker efter kritik fra både foreningen selv og fra to af Medicinrådets egne medlemmer, fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og direktør i Danske Patienters Morten Freil.

”Vi mener, ligesom Morten Freil og Leif Vestergaard Pedersen, ikke at beslutningen om Revlimid er truffet på et komplet grundlag. Så vi kan kun være tilfredse med, at sagen tages op igen. Vi håber, at vurderingen bliver fuldt belyst, og at alle data bliver inddraget, så vi ikke skal stå i den situation, hvor Medicinrådet sælger elastik i metermål og tager de tal og vurderinger, som passer bedst ind i deres kram,” siger Søren Dybdahl.

Medicinrådet besluttede på et møde 30. januar ikke at anbefale Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Begrundelsen lød, at den nuværende pris for Revlimid som vedligeholdelsesbehandling er "meget høj og ude af proportioner med den kliniske merværdi".

Beslutningen fik Leif Vestergaard Pedersen og direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, til i et brev at gøre Medicinrådet opmærksom på flere usikkerheder, de mener, der er i forhold til grundlaget og præmisserne for Medicinrådets afgørelse, både i forhold til den kliniske effekt og omkostningerne ved behandlingen. Henvendelsen blev taget op på et møde i Medicinrådet 20. februar, og på et møde 13. marts besluttede rådet så, at sagen skal vurderes igen.

Skaber usikkerhed hos patienterne

Uvisheden om, hvorvidt beslutningen om Revlimid som vedligeholdelsesbehandling er truffet på et korrekt grundlag, har været svær at håndtere for de berørte myelomatosepatienter, fortæller Søren Dybdahl.

”Der er udvalgte patienter, som har en særlig høj risiko for tilbagefald, der allerede får behandlingen. Vi hører fra dem, at lægerne ude på behandlingsstederne er begyndt at snakke om, at det godt kan være, at man snart ikke kan tilbyde den behandling, som de har så god respons af. Det skaber en utrolig stor usikkerhed,” siger Søren Dybdahl og tilføjer:

”Vi er meget bekymrede for, hvad der skal ske med denne her patientgruppe, hvis man vælger endeligt at afvise Revlimid som vedligeholdelsesbehandling.”

Han fortæller, at myelomatosepatienterne også er kede af at blive genstand for en diskussion om, hvor dyre de er.

”Medicinrådet er nået frem til nogle beregninger af, hvor dyr behandlingen er, og det er ud fra prisen, at de valgte at afvise behandlingen. Det er ikke rart som patient at være genstand for en cost-benefit-analyse. Det er simpelthen så trist, at vi er kommet dertil,” siger Søren Dybdahl.

Klager over processen

Op til mødet i Medicinrådet den 13. marts sendte Dansk Myelomatose Forening en klage, til Medicinrådet, hvor foreningen kritiserer flere punkter vedrørende den måde, Revlimid-sagen er blevet behandlet på.

Klagen peger blandt andet på, at sagen ikke blev forelagt formanden for fagudvalget, men i stedet af en medarbejder i sekretariatet, som havde indstillet til Medicinrådet, at Revlimid-vedligeholdelsesbehandling ikke skulle godkendes.

”Vi mener, at der her er en stor risiko for rollesammenblanding, som vi hermed gør indsigelse imod. Yderligere vil vi anmode om, at det fremover er formanden – eller en læge fra fagudvalget – som forelægger sager om behandling af myelomatose for Rådet, da det er et meget komplekst medicinsk fagområde, som det kræver lægefaglig specialviden at svare på Rådets spørgsmål om,” lyder det i brevet.

Dansk Myelomatose Forening sætter også spørgsmålstegn ved Medicinrådets prissætning af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling og vurderingen af, at behandlingen skulle koste 1,8 mio. kr. per patient. Det, mener foreningen, er urealistisk og kritiserer, i tråd med Leif Vestergaard Pedersen og Morten Freil, at Amgros ikke har inddraget et eksisterende hollandsk studie, som kommer frem til en pris, der er langt lavere.

”Medicinrådet har lavet en ’worst case-scenarioberegning’, hvor de har malet med den dystre pensel for at få behandlingen til at se så dyr ud som muligt. Men studiet fra Holland, som i øvrigt er et ’real life-studium’, viser, at når man kigger på de patienter, som reelt er kandidater til behandlingen, koster den langt mindre,” siger Søren Dybdahl.

Medicinrådets fagudvalg vedrørende myelomatose skal nu i gang med den kliniske vurdering af Revlimid, hvor udvalget skal inddrage nye data på området, herunder studiet Myeloma XI offentliggjort i tidsskriftet Oncology. Herefter skal Amgros lave en justeret sundhedsøkonomisk analyse af behandlingen.

Tags: revlimid

Like eller del denne artikel