Ellen Trane Nørby: Hvidbog viser behovet for Sundhedsreformen

Kræftens Bekæmpelses hvidbog ’Social Ulighed i Kræft’ i Danmark er for sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) et godt argument for den sundhedsreform, som regeringen præsenterede tidligere på året.

Hvidbogen dokumenterer systematisk social ulighed i såvel forekomsten af kræft som i adgangen til udredning, behandling og rehabilitering på tværs af stort set alle kræftformer. Den grundige rapport skal føre til handling, var ministerens budskab, da hun torsdag åbnede Kræftens Bekæmpelses konference om undersøgelsen.

”Hvis vi kunne løfte overlevelsen hos de dårligst stillede kræftpatienter op på samme niveau, som den er hos de bedst stillede, kunne vi undgå en femtedel af de kræftrelaterede dødsfald. Det er tankevækkende, når vi ved, at der i dag dør omkring 16.000 mennesker af kræft hvert år. Det er rigtig mange mennesker, og det er selvfølgelig nye tal, som vi ikke kan sidde overhørig. Selv om vi i dag skal være glade for, at flere overlever en kræftdiagnose end for 15-20 år siden, så er der ingen tvivl om, at vi ikke er i mål, og det viser dagens hvidbog,” siger Ellen Trane Nørby.

Hun fremhæver kræftpakkeforløbene som eksempler på tiltag, der allerede er gjort for at skabe lighed i kræftbehandlingen, men siger også, at der skal mere til.

”Kræftpakkerne er et redskab til at reducere uligheden, men hvidbogen viser, at vi kan gøre mere. Det er ikke nok, at vi tilbyder en god pakke, for hvis man ikke kan overskue pakken eller føler sig fremmedgjort i forhold til det forløb, man bliver præsenteret for, så ender man måske ikke med at få det bedst mulige resultat,” siger Ellen Trane Nørby, som erkender, at sundhedsvæsnet på en række områder fungerer på de stærkes præmisser, mens patienter, der ikke har overskud til selv at orientere sig i systemet ikke altid får det samme ud af sundhedstilbuddene. Det problem skal sundhedsreformen imidlertid være med til at rette op på, mener Ellen Trane Nørby.

”Uligheden er et alvorligt problem, og det er noget, vi med sundhedsreformen vil tage hånd om ved at vende vores patientrettigheder om, så det er sygehuset og sundhedsvæsnet, der skal tage patienten i hånden og ikke patienten, der overlades til selv at finde rundt i et nogle gange kringlet og komplekst sundhedsvæsen,” siger Ellen Trane Nørby.

”Jeg ved godt, at der er nogle, der synes, at det er unødvendigt, at vi skal have en sundhedsreform, men når jeg ser på kræfttallene og på variationen i de tilbud, man får, også geografisk, så mener jeg, at der er behov for en reform, hvor vi stiller bindende krav til kommunerne, så det ikke er postnummeret, der afgør, hvilke tilbud, man får der, og til regionernes i forhold til overholdelse af patientrettighederne. Vi skal have mulighed for at følge op på indsatsen fra nationalt plan,” siger Ellen Trane Nørby.

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: Kræft, ulighed, sundhedsreform

Like eller del denne artikel