Læge: Jeg skal bruge flere klik efter opdatering af Sundhedsplatformen

Nye ikoner, nye farver og lidt større knapper. Det er foreløbig, hvad der er kommet ud af Region Hovedstaden og Region Sjællands store opdatering af Sundhedsplatformen, hvis man spørger medlem af Yngre Lægers bestyrelse, Bjarne Skjødt Hjaltalin. 

Han deltog i opdateringen af systemet, men ifølge ham er der umiddelbart ikke sket markante ændringer. Opdateringen er kun en enkelt dag gammel, og Bjarne Skjødt Hjaltelin understreger, at der er tale om et førstehåndsindtryk, men foreløbig er indtrykket, at systemet blevet en smule mere besværligt at bruge i anæstesimodulet, hvor han arbejder, og vigtigst af alt er medicinmodulet fortsat uoverskueligt.

”Problemerne med at få overblik i medicinmodulet er stort set uændrede. Når vi får patienter ind på intensiv, får de ofte rigtig mange typer medicin, og det er stadig nærmest umuligt at have et overblik over al patientens medicin i det her system. Den del er ikke ændret efter opdateringen. Overblikket over medicinmodulet er stadig pivelendigt, og de ændringer jeg kan se, der er lavet, er kosmetiske, og jeg tror ikke, at det er blevet bedre at arbejde i,” siger Bjarne Skjødt Hjaltalin. Han anderkender dog, at integrationen til det fælles medicinkort FMK er blevet bedre. 

Helt centralt i opdateringen af Sundhedsplatformen er også, at systemet er blevet integreret med det nye landspatientregister (LPR3), men integrationen har modsat intentionen med opdateringen givet flere klik i Bjarne Skjødt Hjaltalins arbejdsgang.

Før opdateringen skulle han klikke på en enkelt knap, når han skulle ind, hvor han kan føre journal i forbindelse med patientsamtaler før en operation.  Efter opdateringen kræver det tre ekstra klik, før han er inde, hvor oplysningerne skal noteres, og samtidig er brugerfladen blevet mere uoverskuelig, fortæller han. 

”Noget af det mest velfungerende i Sundhedsplatformen har været anæstesimodulet, det modul vi har til operationerne, men den opdatering, de har lavet er ikke gennemarbejdet.  Jeg har fået en masse ekstra klik for at lave det samme, som jeg gjorde før, og det er blevet meget mere kompliceret at se på. Det virker sikkert bedre, hvis man ikke hele tiden skal skifte arbejdsstation, og man har to skærme, men det er bare ikke sådan vi arbejder i klinikken,” siger Bjarne Skjødt Hjaltalin.

Specifikt er det den journal, som lægerne laver i forbindelse med operationsforberedelsen, der ifølge Bjarne Skjødt Hjaltalin er blevet noget rod efter integrationen med LPR3. Sundhedsplatformen genererer data fra LPR3 via diagnosekoder, men oplysningerne er ikke koblet med de oplysninger, som lægen selv noterer i systemet, og resultatet er, at det journalnotat der genereres, er noget rod, fortæller Bjarne Skjødt Hjaltalin.

Han er ikke blandt de argeste modstandere af Sundhedsplatformen, tværtimod deltager han i en gruppe af læger, der arbejder konstruktivt for at få systemet til at fungere, men han mener ikke, at Region Hovedstaden og Region Sjællands it-afdeling har magtet den programmeringsopgave det var at integrere de to komplekse systemer og samtidig gøre Sundhedsplatformen mere brugervenlig.

”Mange af kritikpunkterne fra almen praksis om ulæselige epikriser ser det ud til, at vi også får problemer med nu på anæstesiafdelingerne. Det har ikke noget med Sundhedsplatformen som sådan at gøre, men skyldes nok, at it-afdelingen ikke har magtet den opgave det har været at lave den programmering, der kobler LPR3 meningsfuldt ind i systemet, og det er uholdbart,” siger han.

 

 

LÆS MERE: 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel