"Opgraderingen til LPR3 er den største gennemgribende modernisering af Landspatientregisteret siden 1994, hvor LPR blev digitaliseret. Moderniseringen medfører gener i en periode, men på sigt giver det højere datakvalitet og øget overblik, således at patientbehandlingen og udviklingen i sundhedsvæsenet sker på det bedst mulige datagrundlag til gavn for patienterne," siger Lisbeth Nielsen.

Sundhedsplatformen opdateret med en times forsinkelse

Lørdag den 2. februar kl. 20 overgik alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland til den nye version af Sundhedsplatformen (SP2018) og Landspatientregisteret (LPR3). Kl. 3 om natten blev systemerne lukket ned, og hospitalerne gik over til papir i 17 timer.

Samlet set blev opgraderingen tilendebragt næsten indenfor den planlagte tidsramme - med én times forsinkelse. Det skyldes flere mindre forsinkelser undervejs, som opstod i processen med at overflytte patienter fra den gamle til den nye version.

Også i Region Midtjylland blev Landspatientregistret opgraderet til version LPR3, mens Region Nordjylland og Region Syddanmark gennemfører opgraderingen af Landspatientregistret til LPR3 senere i februar-marts.

Landspatientregisteret er sundhedsvæsenets vigtigste register, hvorfra der hentes data til en række centrale formål. LPR-data bruges bl.a. til at følge med i overholdelsen af patientrettigheder som udredning og kræftpakkeforløb. LPR leverer også oplysninger til afregning på tværs af regionerne og ved kommunal medfinansiering. Derudover spiller LPR3 sammen med en række kliniske kvalitetsdatabaser og registre.

Opgraderingen skal blandt andet give et bedre overblik over patienternes sygdomsforløb.

Den opdaterede udgave af Sundhedsplatformen, som nu er i brug i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder, at det nu blandt andet er muligt at bestille røntgen gennem it-løsningen. Derudover skal opdateringen give personalet et bedre overblik over den medicin, som patienter modtager fra sygehuset såvel som deres praktiserende læge.

De tre regioner samt Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at overgangen til LPR3 er forløbet godt.

Det er dog først i de kommende 1 - 2 uger, at de har et fuldstændigt overblik over opgraderingen. Forud er gået måneders forberedelse for tusindvis af medarbejderne på både hospitaler og i it-organisationen - med informationsmøder, uddannelse af alle medarbejdere, tekniske test og brugertest af LPR3 og SP2018.

"Medarbejderne over hele regionen har ydet en kæmpe indsats, både på hospitalerne og i it-organisationen. Der er brugt rigtig mange kræfter på forberedelse og uddannelse rundt om også på afdelingerne. SP-nøglepersonerne (superbrugerne) fortjener et ekstra skulderklap. De løfter en stor opgave og har sikret en lokalt tilpasset uddannelse," siger Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og styregruppeformand for opgraderingen, til Region Hovedstadens hjemmeside.

Med det nye Landspatientregister skal især lægesekretærerne - og i nogen grad læger og sygeplejersker - kode på en ny måde og vænne sig til at indberette patientbehandling på en ny måde. Det vil kræve en fortsat stor indsats af medarbejderne. Så også i de kommende måneder vil der i regionerne blive brugt mange ressourcer på at understøtte ibrugtagningen af et nyt Landspatientregister.

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, fortæller, at der vil gå noget tid, inden fordelene med det nye Landspatientregister viser sig med bedre data til statistik og forskning samt et bedre overblik over patienternes sygdomsforløb. Med LPR3 vil der komme en periode, hvor tidligere data fra LPR2 ikke umiddelbart kan sammenlignes med nye fra LPR3, da kodningen er ændret. Der vil således være en periode, hvor regionerne ikke kan få data retur centralt fra, og hvor der ikke kommer central rapportering på for eksempel udredningsret og kræftpakker.

Der vil også mangle data fra landspatientregisteret til de kliniske kvalitetsdatabaser og andre registre, fortæller Lisbeth Nielsen.

"Opgraderingen til LPR3 er den største gennemgribende modernisering af Landspatientregisteret siden 1994, hvor LPR blev digitaliseret. Moderniseringen medfører gener i en periode, men på sigt giver det højere datakvalitet og øget overblik, således at patientbehandlingen og udviklingen i sundhedsvæsenet sker på det bedst mulige datagrundlag til gavn for patienterne," siger Lisbeth Nielsen.

Det nye landspatientregister er bygget ind i den opdaterede version af Sundhedsplatformen - SP2018. Det betyder, at der samtidig med overgangen til LPR3 kommer nogle forbedringer ud, som klinikerne har efterspurgt.

Opgraderingen betyder bl.a. et bedre overblik i medicinhåndteringen, og flere nye funktionaliteter skal bidrage til bedre arbejdsflow; f.eks. i akutmodtagelsen og for anæstesilæger. Mange udfordringer løses dog ikke med opgraderingen, fastslår Pia Kopke, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni:

"Det har været et stort arbejde at bygge det nye landspatientregister ind i Sundhedsplatformen, og derfor vil klinikerne nok opleve opgraderingen som værende mindre forbedringer på udvalgte områder i Sundhedsplatformen. Heldigvis bliver der efter opgraderingen mulighed for at fortsætte det tætte samarbejde med hospitalerne om at optimere Sundhedsplatformen. I løbet af 2019 er der planlagt en række forbedringer - herunder på medicinområdet," siger Pia Kopke.

 

OPDATERES....

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os