Praktiserende læge Thomas Saxild. Foto: Diana Ebba Pedersen

Jeg har ikke bare fået glade patienter - jeg har også fået et rigtig godt praksisliv

Praktiserende læge Thomas Saxild, Vanløse, henviser nu kun halvt så mange type 2-diabetes-patienter til endokrinologisk afdeling i forhold til hvad han gjorde for bare et år siden.

Han er med i projekt TVÆRSAM, som ved hjælp af faglig sparring, caseudvekslinger, data og et samarbejde på tværs af sektorer har gjort livet nemmere for både patienter og læger.

I TVÆRSAM samarbejder praktiserende læger, Center for Diabetes i Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden i en sådan grad, at det har halveret antallet af henvisninger.

Projektet har kørt i snart et år nu og kan mildest talt godt kaldes en succes.

“Før i tiden ville jeg have været langt mere tilbøjelig til at lave en henvisning til en afdeling. Jeg havde en diabetespatient forleden, hvis nyrefunktion var begyndt at skride sammen med en række andre parametre. Men i stedet for at henvise til en afdeling ringer jeg til min klyngeven Jørgen, som er specialist på Bispebjerg og tilknyttet samarbejdsprojektet. Det sparer både patienten og systemet for en masse tid og frustrationer. Jeg får svar med det samme, og det føles trygt - både får patienten og mig,” siger Thomas Saxild og nævner, at hele forskellen her er, at han ved, hvilken specialist han ringer til, når han har en problematik.

“Det gør det jo trygt for både mig og en sygeplejerske at ringe til Jørgen, når vi kender hinanden gennem projektgruppen. Det er derfor ekstremt nemt, hurtigt og trygt at arbejde sammen,” fortæller han.

Samarbejde har givet overblik

Thomas Saxild er en af de i alt 12 praktiserende læger, der sammen med deres personale er med i projektet. Selv har han været almen mediciner siden 1997 og haft egen klinik de sidste 11 år i Vanløse lidt uden for København. På baggrund af den nye overenskomst, etableringen af Center for Diabetes, ændring i struktureringen af Steno Diabetes Center og Bispebjerg Hospitals nye styringsmodel, kunne Thomas Saxild, hans kolleger og deres personale se, at de havde fordele ved at løfte ansvaret på diabetesområdet i et samarbejde med hospital og kommune.

“Vi havde behov for at få mere faglig sparring. Jeg var klar over, at hvis vi skulle løfte de her patienter med særlige udfordringer, så havde vi brug for hinanden på tværs af sektorerne,” fortæller Thomas Saxild, der er en af de tre i projektgruppen, som foruden ham selv og Hans Perrild består af centerchef Charlotte Glümer, Center for Diabetes. .

“Projektet tog udgangspunkt i, at vi skulle lære hinanden at kende over de to første uger og finde fælles mål for vores population af patienter med type 2-diabetes," forklarer Thomas Saxild og understreger, at kernen her var, at de på kort tid fik relationer til hinanden på tværs og delte erfaringer mellem sektorerne ved at etablere god kommunikation, så de nemt kunne nå hinanden, hvis de var i tvivl om en patients videre færd. Derudover fik gruppen penge til at samle data på samtlige af deres type 2-diabetespatienter. For Thomas Saxild drejede det sig om 330 patienter, som han og hans kolleger i lægehuset i Vanløse fik opgjort alle relevante data på i forhold til type 2-diabetes.

“Det tog 50 timer - 10 minutter per patient at få noteret det, der skulle noteres, og det har virkelig været en øjenåbner - for alle os 12 læger og lægehuse og de andre, der er med i projektet,” siger Thomas Saxild, der nu har 100 procent overblik over, hvor han og hans kolleger halter lidt i forhold til type 2-patienterne.

“Jeg kan se, at jeg ikke har været god nok til at samarbejde med fodterapeuter og øjenspecialister. Og den viden har jeg jo delt med de andre i gruppen. Vi er blevet så meget klogere,” siger han.

Gladere patienter - gladere læger!

At forløbet har gjort Thomas Saxild og hans kolleger klogere er ikke til at komme udenom. Og her lægger han også vægt på, at deling af data og casehistorier med hele projektgruppen - det vil sige personalet fra Bispebjerg og Københavns Kommune - har givet inspiration til nye fælles indsatser.

“Det har været interessant at se, hvordan praksislægerne og personalet har taget godt imod mulighe-den for daglig kommunikation med samarbejdspartnerne - både ved telefoner båret af kendte samar-bejdspartnere og ved site visits hos hinanden. Vi er sikre på, at vores patienter får nogle mere hen-sigtsmæssige forløb, og vi kommer i mål med det, vi og patienterne skal,“ siger Thomas Saxild og tilføjer:

“Derudover har data-registreringen virkelig været en væsentlig og hjælpende faktor i vores struktu-rering af egen hverdag.” Blandt andet har de valgt i hans praksis, at de ikke bruger ord som årskon-trol i forbindelse med, at type 2-diabetespatienter skal have undersøgt deres værdier en gang om året.

“Vi er meget mere opmærksomme på, at patienten ikke skal dunkes oven i hovedet med alt det, som vedkommende ikke har fået gjort. I stedet er vi deres konsulenter og spørger til, hvad de tænker, de godt kunne tænke sig at få gjort ved rygning eller et lavt blodsukker. Vi har de og de muligheder, hvad forestiller du dig? Jeg tror, det giver meget mere,” forklarer han og håber, at projektet kan blive rullet ud til resten af landet - at det bliver prioriteret. Selv har han kun positive ord at sige om TVÆRSAM - det har ikke bare givet ham tilfredse patienter, det har også ført andet godt med sig.

“Jeg er meget begejstret over projektet. Jeg har ikke bare fået glade patienter, jeg har også fået et rigtig godt praksisliv.” 

 

Det gode eksempel på, hvordan man i praksis kan gøre noget markant ved henvisningerne af type 2-diabetespatienter fremkom på det internationale møde Copenhagen Diabetes Policy Summit, der er støttet af Astrazeneca og afholdtes i december 2018.

 

LÆS OGSÅ:

 

Om projektsamarbejdet TVÆRSAM

  • Kører i perioden februar 2018 – februar 2019
  • En såkaldt pilotafprøvning, hvor praksislæger fra Københavns Kommune og deres personale må-nedligt mødes med repræsentanter fra Københavns Kommunes Center for Diabetes og Endokrino-logisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
  • Omdrejningspunktet i møderne er vidensdeling, hvilket bl.a. foregår gennem drøftelse af cases og oplæg med udgangspunkt i studier eller analyse af data.

Tags: diabetes, detnæresundhedsvæsen

Like eller del denne artikel