"Ledere, der ikke formår at lede, skabe præstationer, engagere og motivere, skal ikke vedblive med at være ledere, siger Sophie Løhde. - Foto: Finansministeriet

Løhde: Dårlige ledere i det offentlige skal afskediges

Der er for stor forskel i kvaliteten af ledelse på de offentlige arbejdspladser som f.eks. i sundhedsvæsenet. Det skal der nu gøres op med, mener regeringen.

"Ledere, der ikke formår at lede, skabe præstationer, engagere og motivere, skal ikke vedblive med at være ledere," siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) til dr.dk.

I dag har regeringen præsenteret et udspil, der indeholder 22 initiativer og 27 anbefalinger til at skabe bedre ledelse i det offentlige.

"Formålet er, at vi hæver ledelseskvaliteten i den offentlige sektor. Vi ved, at god ledelse i sidste ende er afgørende for, hvilken kvalitet vi som borgere møder i børnehaven, i skolen eller på sygehuset," siger Løhde til dr.dk.

I Danmark er der ca. 820.000 offentligt ansatte, eksempelvis sygeplejersker og SOSU’er på sygehusene og i ældreplejen.

"Ledelse spiller en helt central rolle på enhver arbejdsplads. Dygtige og engagerede ledere, der f.eks. giver medarbejderne plads til at bruge deres faglighed og inddrager dem i tilrettelæggelsen af opgaverne, skaber ofte de bedste resultater og gode arbejdspladser med høj trivsel. Derfor er det også helt afgørende, at vi har dygtige offentlige ledere, der kan sætte en retning, og samtidig forstår værdien af, at opgaver løses bedst i fællesskab," siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Udspillet indeholder bl.a. initiativer, der skal nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Regeringen vil f.eks. etablere et nyt rejsehold, der kan tage rundt i hele landet for at rådgive arbejdspladser med et særligt højt sygefravær.

Udspillet skal også styrke kompetenceudviklingen blandt ledere og medarbejdere i det offentlige. Det skal bl.a. ske ved at etablere et nyt tværoffentligt kompetenceråd bestående af praktikere, forskere og andre eksperter.

"Regionerne indgår gerne i arbejdet med at skabe gode rammer for de ansatte, styrke ledelsen og skabe mere værdi for patienten og borgeren. Der er temaer, som f.eks. sygefravær, hvor vi skal i dialog med de faglige organisationer," siger formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner, Anders Kühnau, i en pressemeddelelse.

Udspillet er det femte af i alt seks reformspor i regeringens Sammenhængsreform.

 


Fakta om ledelses- og kompetenceudspillet

Udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden’ består af 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger, som følger op på arbejdet fra regeringens Ledelseskommission.

Af centrale initiativer kan bl.a. nævnes:

 • Nyt tværoffentligt kompetenceråd
  Der etableres et nyt kompetenceråd, som bl.a. skal sætte en strategisk retning for udviklingen af de offentligt ansattes kompetencer.

 • 145 mio. kr. til indsatser mod sygefravær
  Fællesoffentlig indsats mod sygefravær, herunder 100 mio. kr. til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø, et nyt rejsehold, videnspakker og bedre ledelsesinformation.

 • Offentlige lederuddannelser skal have et eftersyn
  Der igangsættes et eftersyn af de godkendte offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og evt. udvikling af nye offentlige lederuddannelser.

 • Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor
  På tværs af staten, kommuner og regioner skal der etableres direktionsforløb og udvikles rotationsforløb for ledere og medarbejdere, som skal give øget indsigt om bl.a. de forskellige vilkår og udfordringer, der er i den offentlige sektor.

 • Nyt evalueringsværktøj til offentlig ledelse
  Der skal udvikles et nyt værktøj til brug for lederevalueringer. Det skal tilbydes til den enkelte leder for bl.a. at give dem et blik på egen ledelse.

 • Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser
  Nationale brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau skal udbredes systematisk på de store velfærdsområder, herunder på skoler og dagtilbud. Det skal bl.a. give flere ledere mulighed for i højere grad at træffe beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om borgernes tilfredshed.

 • Medarbejdermotivationen i det offentlige skal undersøges
  Der skal gennemføres en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Undersøgelsen skal bl.a. give input til, hvordan og inden for hvilke områder offentlige arbejdspladser kan arbejde med at styrke trivslen og motivationen blandt de ansatte.

  Kilde: Finansministeriet
Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk