Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Hvorfor diskuteres spørgsmålet om aktiv dødshjælp slet ikke i Lægeforeningens repræsentantskaber? Hvorfor er der aldrig foranstaltet en anonym opinionsanalyse om spørgsmålet blandt danske læger?" spørger Svend Lings.

Hvor er danske læger i debatten om aktiv dødshjælp?

Debat

Svend Lings,
tidligere overlæge

 

DEBAT. Ifølge undersøgelser går mange læger ind for aktiv dødshjælp, og en del har foretaget det. Men står de frem, bliver de meldt til politiet, mister lægeautorisationen og smides ud af Lægeforeningen, skriver tidligere overlæge Svend Lings. Han efterlyser læger, der vil stå frem og blande sig i debatten.

Fem universitetsprofessorer i etik og filosofi har i Berlingske Tidende den 5. oktober 2023 taget afstand fra Etisk Råds seneste negative udtalelse om aktiv dødshjælp. Men hvor står danske læger? Vi hører kun fra organisationsformændene, der hænger fast ved de gamle fastfrosne argumenter i en slags ”intellektuelt havari” (Aud Sjökvist). 

Lægernes holdning synes at udspringe af manglende indlevelsesevne, af overdreven tiltro til egen formåen, af indoktrinering under medicinstudiet eller af frygt for retsforfølgelse og karriere.

Men langt fra alle læger er enige, og Lægeforeningens medlemmer er aldrig blevet hørt anonymt. Ved en spørgeskemaundersøgelse i 1998 blandt 351 danske læger (Norup et al., Nord Med 1998; 113:240-4) oplyste 32 procent, at de mente, at hjælp til selvmord burde være lovlig. I en anden undersøgelse blandt 1.271 læger (Löfmark et al., BMC Medicine 2008; 6:4) oplyste 14 procent, at de havde udført aktiv dødshjælp på patientens anmodning. 

Og vi har kendskab til adskillige konkrete, vidnefaste tilfælde. Der sker dem ikke noget, hvis de tier stille med det. Men hvis man står frem og erkender, som jeg har gjort, bliver man meldt til politiet, mister sin lægeautorisation og smides ud af Lægeforeningen.

Hvorfor diskuteres spørgsmålet om aktiv dødshjælp slet ikke i Lægeforeningens repræsentantskaber? Hvorfor er der aldrig foranstaltet en anonym opinionsanalyse om spørgsmålet blandt danske læger?

Er der virkelig ingen, der tænker på andet end karriere og penge, og som har empati, intellekt og courage nok til at stå frem?

Jo der er. Kom nu!
 

 

Relaterede artikler

 

Del artikler