Historisk skridt: Lægeforeningen vil ekskludere Svend Lings

For første gang siden Anden Verdenskrig kan et medlem af Lægeforeningen blive ekskluderet. Lægeforeningens bestyrelse har besluttet, at foreningen vil indbringe sag ved Voldgiftsretten mod læge Svend Lings med påstand om eksklusion.

Beslutningen er taget på baggrund af Lægeetisk Nævns kritik af Svend Lings. 

På sit møde 4. december 2018 har Lægeforeningens bestyrelse besluttet at indbringe en sag mod læge Svend Lings med påstand om, at han ekskluderes som medlem af Lægeforeningen.

Beslutningen sker som følge af Lægeetisk Nævns afgørelse fra 25. september 2018, som fastslår, at Lægeetisk Nævn i enighed har fundet, at Svend Lings gentagne gange og på grov vis har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at handle efter – navnlig princip nummer 15, om at læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Lægeetisk Nævn fastslog i sin afgørelse, at Svend Lings med udarbejdelse, offentliggørelse og anprisning af en vejledning om selvmord klart har handlet i strid med de etiske principper.

Lægeforeningens bestyrelse vil snarest tage kontakt til en advokat for at anmode denne om på bestyrelsens vegne at indbringe sagen for Voldgiftsretten. Fra en sag indbringes for Voldgiftsretten, til der afsiges en kendelse, kan der gå et halvt år – afhængig af sagens omfang.

De principper, som Svend Lings har overtrådt, er helt nye fra april i år, hvor de blev vedtaget op Lægeforeningens repræsentantskabsmøde. Altså efter, Svend Lings var gået i offentilgheden med sine holdninger og gerninger.

"Nu skal jeg selvfølgelig passe på ikke at blive paronoid, men selvfølgelig har det strejfet mig, om man har lavet det nye princip for at komme efter mig," har Svend Lings tidligere sagt til Fyens.dk. Han sagde også, at han regnede med at blive ekskluderet af Lægeforeningen.

"Formanden (Andreas Rudkjøbing, red.) har jo allerede kaldt mig både uetisk og dybt kriminel, så det er der lagt op til. Nu er jeg pensionoeret, så jeg har ikke så meget brug for Lægeforeningen, som er en fagforening, så det går nok," sagde han til Fyens.dk.

Ikke siden 2. verdenskrig har der været eksklusioner fra Lægeforeningen. 25 danske læger blev ekskluderet af Lægeforeningen efter krigen, fordi de støttede og i nogle tilfælde hjalp nazisterne. Derudover fik 33 såkaldt misbilligelse.

 

Tags: Svend Lings, aktivdoedshjaelp

Like eller del denne artikel