Læger i proteststorm mod eksklusion af Svend Lings

"For drastisk, tonedøvt og en skændsel for Lægeforeningen". Lægernes faglige organisation er øjensynligt ikke i sync med sine medlemmer i spørgsmålet om hjælp til selvmord, hvis man skal vurdere det ud fra et kommentarspor i forbindelse med Svend Lings egen kommentar på Ugeskriftet.dk til Lægeforeningens beslutning om at ekskludere ham.

45 personer skriver i et lukket kommentarspor på Ugeskriftet.dk stærkt kritiske kommentarer til Lægeforeningens beslutning om at ekskludere Svend Lings. Afgørelsen blev truffet i Lægeforeningens Voldgiftsret 5. december, og Svend Lings selv skriver i en kommentar i Ugeskriftet, men også på Sundhedspolitisk Tidsskrift og andre steder, at han ser eksklusionen som et udtryk for dobbeltmoral.

”Enhver vil ved en simpel søgning på internettet kunne konstatere, at læger er blevet dømt for f.eks. mordbrand, seksuelt misbrug og voldtægt af patienter, pædofili, fusk med forskningsresultater og bedrageri med forskningsmidler i millionklassen. Men de er aldrig blevet ekskluderet. Selvmord er ifølge menneskerettighedsdomstolen en menneskeret, og jeg har ikke gjort andet end at hjælpe alvorligt syge til denne menneskeret,” skriver Svend Lings i sin kommentar.

Sagen har været behandlet i Voldgiftsretten, siden Lægeforeningens advokat Lars Svenning Andersen i marts indbragte foreningens krav om eksklusion af Svend Lings. Lings er ved højesteret dømt for at have bistået to personer i at begå selvmord og en tredje i at forsøge. Derudover har Voldgiftsretten lagt vægt på den selvmordsmanual, som Svend Lings har udarbejdet og offentliggjort, og det er på den baggrund, at Voldgiftsretten for to uger siden ekskluderede Lings.

Beslutningen møder imidlertid massiv modstand fra især ældre læger i kommentarsporet på Ugeskriftet.dk.

”Det er en skændsel for Lægeforeningen at behandle en behjertet kollega, som kun har ønsket at hjælpe håbløst syge patienter med deres eget ønske om at afslutte deres liv, med eksklusion. At sidestille ham med nazilægen Fritz Clausen er uhørt!” skriver én.

”En forkert beslutning truffet af en bestyrelse og voldgiftsret uden nogen fornemmelse for livet udenfor de bonede gulve,” skriver en anden, mens en tredje formulerer sig sådan:

”Svend Ling har overtrådt loven, det har højesteret afgjort, så det ligger klart med den nuværende lovgivning. Til gengæld har jeg en dårlig smag i munden over, at en forbrydelse, der takseres til 60 dage betinget, straffes værre end forbrydelser til 8 år af lægeforeningen,” skriver en tredje.

Svend Lings skriver i sit indlæg, at han har i sinde at føre sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis det lykkes ham at finde økonomi til det, og en del kommentatorer bakker ham op i dette. Flere skriver, at Lægeforeningen bør støtte Svend Lings økonomisk i forhold til at få rejst sagen ved menneskerettighedsdomstolen, og andre skriver, at de er villige til at bidrage via crowdfunding.

”Helt urimeligt at ekskludere et medlem, der lytter til sine patienter, tager sig af dem og følger dem på smukkeste vis. Flot han har stået fast på sine principper og gjort, hvad han syntes var rigtigt uden at tænke på sig selv. Det er oplagt at støtte op om, at sagen prøves ved Menneskerettighedsdomstolen,” skriver eksempelvis plastikkirurg Bonnie Erichsen, mens praktiserende læge Yngve Lund skriver:

”Helt enig i Svend Lings kommentar til eksklusionen (…) Håber Svend Lings får økonomisk støtte til at føre sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift har Bonnie Erichsens og Yngve Lunds accept til at bringe deres navne.

I alt er der i skrivende stund 54 kommentarer til Svend Lings indlæg, og kun to vender kritikken mod Lings:

”De læge-assisteret-euthanasi-begejstrede i denne tråd, synes helt at have glemt implikationerne af Svend Lings "Manuel til Selvmord", som tidligere fandtes på Læger for Aktiv Dødshjælps hjemmeside og som fortsat er tilgængelig online via Svend Lings egen hjemmeside. Følger man den, risikerer man, frem for en værdig død, at vågne op med svære cerebrale skader. Derudover frister den utvivlsomt psykisk skrøbelige og depressive individer, som ikke nødvendigvis er terminalt syge (…) Har Svend Lings og meningsfæller nogensinde reflekteret nuanceret over dette undervejs på deres korstog for læge-assisteret selvmord? På det punkt glipper det for mig med den højt besungne medmenneskelighed. Grøntsager skriver desværre ikke læserbreve....” står der i det ene Lings-kritiske indlæg.

 

Kommentar fra Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing:

 

 

Like eller del denne artikel