Svend Lings: For Lægeforeningen er jeg værre end mordere og pædofile

Den tidligere overlæge Svend Lings står til historisk eksklusion af Lægeforeningen, men han forsøger stadig at hjælpe syge danskere, som opsøger ham med ønske om aktiv dødshjælp.

Svend Lings ærgrer sig over, at Lægeforeningens bestyrelse har besluttet, at foreningen vil indbringe sag ved Voldgiftsretten mod læge ham med påstand om eksklusion. Der er ikke sket eksklusioner af foreningen siden, at 25 danske læger blev ekskluderet af Lægeforeningen efter Anden Verdenskrig for deres rolle i krigen.

"Der har siden været både læger, som har myrdet, været pædofile, misbrugt og udnyttet deres patienter og svindlet med forskning. Ikke én af dem er blevet ekskluderet. Lægeforeningen mener åbenbart, at jeg er værre end dem alle sammen, når jeg hjælper alvorligt syge mennesker med at forlade livet med værdighed," siger Svend Lings.

"Jeg synes, at Lægeforeningen agerer både bedrevidende og dobbeltmoralsk. Bedrevidende, fordi man sidder på den høje moralske hest, mens et klart flertal af befolkningen går ind for aktiv dødshjælp. Og dobbeltmoralsk, fordi de har accepteret læger, som har været mordere, pædofile og svindlere," siger han.

"Det er ærgerligt, at det er sådan. Det nager mig. Men det er kun en fagforening," siger han.

Svend Lings har fået frataget sin autorisation og må ikke ordinere medicin længere til de mennesker, som henvender sig til ham for at få hjælp til at begå selvmord. Men han forsøger stadig at hjælpe de mennesker, som kontakter ham med henblik på aktiv dødshjælp, siger han.

"Jeg får stadig mails hver dag fra syge. Nogle dage kun en enkelt, nogle dage fire. De mennesker, som sender mig mails, har et stort behov for at kommunikere, og jeg er en slags sjælesørger. Og så kan jeg jo heldigvis stadig henvise til min selvmordsmanual på min hjemmeside. Justitsministeren har besvaret spørgsmål om, hvor vidt man kunne kræve den fjernet, men den kommer ind under min ytringsfrihed og er ikke ulovlig," siger Svend Lings.

Tags: aktiv dødshjælp, Svend Lings, lings, aktivdoedshjaelp

Like eller del denne artikel