Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det er en meget ansvarlig og meget bred finanslov," sagde finansminister Nicolai Wammen (Soc.) mandag eftermiddag ved et pressemøde.

Psykiatrien får lidt ekstra penge i finansloven for 2023

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blevet enige om en aftale om finansloven for 2023. 

Normalt er finansloven på plads lige inden årsskiftet, men det har ikke kunnet lade sig gøre denne gang, fordi der var valg i efteråret – efterfulgt af rekordlange regeringsforhandlinger. Først i december kom en ny regering. Dermed kommer årets finanslov også historisk sent, og der har indtil nu været en midlertidig bevillingslov, der har gjort det muligt at videreføre finansloven ind i indeværende år.

"Det er en meget ansvarlig og meget bred finanslov," sagde finansminister Nicolai Wammen (Soc.) mandag eftermiddag ved et pressemøde. "Den skal få danskerne trygt igennem svære tider. Den puster ikke til inflationen, men bekæmper den. Derfor er der heller ikke så mange penge gøre godt at med," sagde han.

I finansloven for 2023 indgår velkendte tidligere aftaler om bl.a. to milliarder kroner til en akutplan for sygehusvæsenet og 2,4 milliarder kroner til en aftale om inflationshjælp fra februar, der bl.a. giver ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter.

Samtidig havde regeringen sat færre midler end normalt af, som partierne i aftalen kunne forhandle om at bruge. 200 millioner kroner var der i første omgang lagt op til. Det beløb er dog blevet hævet undervejs i forhandlingerne.

Her-og-nu-pakke for psykiatrien fremrykkes

Et nyt element i finansloven, der er kommet frem under forhandlingerne, er fremrykning af dele fra den psykiatriaftale, der blev indgået i efteråret 2022.

Med psykiatriaftalen blev der afsat 77,2 mio. kr. i 2023 til en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri, der skal modvirke stigende ventetider og bidrage til, at de psykiatriske afdelinger kan overholde udredningsrettighederne. Der er dog fortsat store udfordringer, særligt i børne- og ungepsykiatrien, hvor udredningsretten kun blev overholdt i 48 pct. af forløbene i 4. kvartal 2022 mod 82 pct. i 4. kvartal 2021.

Aftalepartierne er derfor enige om, at der fremrykkes ekstra 40 mio. kr. af i 2023 til en akut styrkelse af den regionale psykiatri ved fremrykning af her-og-nu pakken. Midlerne skal gå til en generel styrkelse af kapaciteten i psykiatrien og vil primært gå til udgifter til mere personale. 

Også fremrykning af pårørendeindsatsen

Der er i Finansloven også penge til en fremrykning af pårørendeindsatsen fra psykiatriplanen og midler til Projekt UNIK. I alt er der sat 10 mio. kr. af i 2023 til de to ting. 

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra 2022 blev der afsat 20,8 mio. kr. i perioden 2023-2026 til undervisnings- og støtteforløb til pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Men aftalepartierne er enige om at fremrykke Bedre Psykiatris muligheder for hurtigere at igang sætte indsatser og derigennem hjælpe flere pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

Aftalepartierne er herudover enige om at sikre driftsmidler til Projekt UNIK i 2023 for at sikre tilbuddets videreførelse.

Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2023 til en styrket pårørendeindsats i Bedre Psykiatri og 2,0 mio. kr. i 2023 til Projekt UNIK.

Aftalepartierne er enige om, at der fortsat er behov for at styrke den tidlige indsats for unge med psykiske udfordringer. Derfor får projektet headspace en pose penge i finansloven (5 mio. kr. i 2023 og 9 mio. kr. i 2024). Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Målet er at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, inden deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. I headspace kan de unge ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale uden at skulle bestille tid.

Der tilføres derfor 5,0 mio. kr. i 2023 og 9,0 mio. kr. i 2024 til headspace.

Penge til HIV-test og rådgivning

AIDS-Fondets Checkpoint-klinikker er også blevet reddet. 

Der er sikret 2 mio. kr. ekstra til test og rådgivning i Checkpoint. 

Den ekstra bevilling betyder, at AIDS-Fondet kan genåbne sine Checkpoint-klinikker i Aalborg og Odense, mens flere end 525 private bidragsydere har sikret åbningstiderne i Aarhus og København. 

Bevillingen på de ekstra 2 mio. kr. vækker glæde og lettelse hos AIDS-Fondet, som sidste år testede 12.000 unge og LGBT+ personer i Checkpoint.  

”Det er næsten ikke til at bære tanken om, at nogen går forgæves efter test eller rådgivning. Derfor skylder vi en stor tak til oppositionen, hvor jeg ved, at SF og Radikale Venstre har arbejdet på at sikre bevillingen, som ikke var med i regeringens oprindelig udkast,” siger Lars Christian Østergreen, der er direktør i AIDS-Fondet. 

Mere viden om PFAS

Der afsættes også 3,0 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024 til en videnstaskforce om de sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

Gennem de seneste år har fund af PFAS  givet anledning til bekymring hos befolkningen, og der er gennemført undersøgelser og arbejdet bredt hos mange myndigheder med at skabe overblik over problemets omfang. Det gælder både for miljøpåvirkning, drikkevand og kilderne til PFAS-forurening. 

Aftalepartierne er derfor enige om at nedsætte en videnstaskforce om PFAS, der skal lave en opsamling på den viden, som findes om PFAS både nationalt og internationalt.

Hele aftalen kan læses her

Del artikler