Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fra venstre næstformand i KL, Jacob Bundsgaard (Soc), formand for KL, Martin Damm (V), finansminister Nicolai Wammen (Soc), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og ældreminister Mette Kierkgaard (Mod). De var alle med til pressemødet fredag formiddag.

Finansminister: Kommunerne får det største løft i 15 år

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025. "Det er den bedste aftale, jeg har været til at lave. Kommunerne får det største løft i 15 år. Det er rigtig, rigtig, godt," sagde en strålende glad finansminister Nicolai Wammen (Soc.) ved et pressemøde fredag formiddag.

Med aftalen løftes den kommunale serviceramme med 3,4 milliarder kroner, hvilket giver kommunerne mulighed for markante investeringer i bedre velfærd – sidste år blev servicerammen til sammenligning løftet med 1,4 milliarder kroner.

Derudover nedbringes administrationsudgifterne med 242 millioner kroner, hvilket samlet set får den kommunale serviceramme op på 323,6 miliarder kroner.

Parterne er som en del af aftalen enige om mere end 100 regel- og forenklingstiltag, der vil bidrage til at frigøre et trecifret millionbeløb lokalt.

Parterne er derudover enige om et samlet anlægsniveau på 20,3 milliarder kroner i 2025.

"Det er en historisk aftale, efter at vi i kommunerne i årevis har skullet spinke og spare. Den kan være med til at løse nogle af de udfordringer, der stadig er i kommunerne. Det indvarsler en ny æra eller sporskifte med plads til at investere i velfærd," sagde næstformand i KL, Jacob Bundsgaard (Soc).

KL-formand Martin Damm talte også om sporskifte og sagde, at han var rigtig godt tilfreds.

"Vi står med en historisk aftale, der giver kommunerne nogle muligheder, som vi ikke har haft i en lang årrække. Velfærden står ved en skillevej, og vi har nu valgt det spor, hvor vi kan begynde at styrke og udvikle velfærden. Der er stadig udfordringer, og ikke alle kommuner kommer til at kunne løse alting. Det er et langt sejt træk, men samlet giver aftalen mulighed for mere end at holde skindet på næsen. Det er første skridt i et grundlæggende retningsskifte for velfærden,” sagde han.

Aftalen kommer efter, at finansminister Nicolai Wammen (Soc.) i sidste uge opjusterede det økonomiske råderum med mere end 11 milliarder kroner frem mod 2030. Det skyldes særligt, at flere unge og ældre, indvandrere og udlændinge er i arbejde. Det bringer det samlede råderum op på knap 58 milliarder kroner ifølge den seneste fremskrivning.

Finansministeren blev ved pressemødet spurgt, hvorfor løftet ikke er større i lyset af det store økonomiske råderum.

"Jeg er så meget jyde, at jeg vil sige, at vi ikke behøver at bruge det på én gang, og vi har andre vigtige opgaver foran os," sagde Nicolai Wammen og nævnte klima og forsvar.

De ekstra penge til kommunerne kommer ikke kun fra det økonomiske råderum. Regeringen vil i 2025 skære 1.000 årsværk i statslig administration for at skaffe penge til velfærd, fortalte Nicolai Wammen for tre dage siden. Det tal skal de kommende år stige, og endnu flere statslige arbejdspladser nedlægges. Det er vand på kommunernes mølle. Herfra har det længe lydt, at det var skævt og uretfærdigt, at man skulle effektivisere og spare i det nære, når staten går fri.

”At regeringen nu begynder at tage sin egen medicin og reducere i den statslige administration, er meget tiltrængt. Dén udvikling ønsker vi fortsætter i de kommende år, så vi i højere grad kan bruge de kommunale ressourcer på borgerne frem for bureaukrati. At pengene, der spares på den statslige administration, bruges direkte på at styrke den lokale velfærd for borgerne, er afgørende vigtigt,” siger Martin Damm. 

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Løft af den kommunale serviceramme i 2025 på 3,4 milliarder kroner
  • Forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025 til i alt 800 millioner kroner
  • Lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 millioner kroner
  • Ramme til nedsættelser af indkomstskatten i kommunerne med tilskud i 2025 på op til 200 millioner kroner
  • Reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 242 millioner kroner i 2025 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd
  • Mere end 100 regel- og forenklingstiltag, som ventes at frigøre et trecifret millionbeløb i kommunerne
  • Samlet ramme til investeringer på 20,3 milliardeer kroner, herunder til øget botilbudskapacitet
  • Ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 900 millioner kroner
Del artikler