Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det har krævet hårde prioriteringer at få det hele til at gå op," siger Anders Kühnau.

Regionerne overholdt budgetterne i 2023: "Vi var nødt til at vende hver en sten"

Sidste år advarede regionsformændene om uundgåelige besparelser på grund af inflation og stigende medicinudgifter. Nu viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at regionerne via besparelser faktisk formåede at holde budgetterne i 2023 – overskridelsen blev på en beskeden promille.

Danmarks Statistik har offentliggjort regionernes regnskaber for 2023, og de viser, at regionerne har overholdt sundhedsbudgetterne til trods for, at udgiftsstigningerne særligt til medicin blev større end forventet. Regionerne går samlet under den fastlagte ramme med cirka 160 millioner kroner,  altså ca. 1 promille i forhold til den aftalte ramme.

Men det har krævet svære besparelser, og regionerne har været nødt til at tømme alle kasser, understreger Danske Regioners formand, Anders Kühnau.  

"Økonomisk set var 2023 et vanskeligt år for regionerne. Medicinudgifterne er aldrig før steget så meget. Samtidig har der været meget travlt på hospitalerne, hvor vi fortsat ser en stigning i antallet af patienter hvert år. Det har krævet hårde prioriteringer at få det hele til at gå op," siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

I 2023 steg regionernes udgifter til medicin med 1,7 mia. kroner, og der var  løbet af året risiko for, at regionerne ville overskride den økonomiske ramme, som blev aftalt med regeringen. I henhold til budgetloven ville regionerne i så fald blive ramt af økonomiske sanktioner. 

"Vi bliver nødt til at fortælle befolkningen, at når regeringen går rundt og siger, at sundhedsvæsenet har fået mange flere penge tilført, er virkeligheden dén, at vi ude i regionerne ikke ser de 5 milliarder før om et par år, og lige nu står vi med et varigt og kæmpehul i kassen, når året er omme, på mindst 2,5 milliarder," sagde Anders Kühnau sidste sommer.

Derfor var det mod årets slutning nødvendigt at bremse op, hvilket kunne ses i aktiviteten på hospitalerne. Til trods for opbremsningen, blev der i 2023 foretaget over 70.000 flere operationer end året forinden, og indenfor kirurgien er aktiviteten steget med 3 procent i forhold til 2022.

Det er imidlertid nødvendigt at finde en løsning på de høje udgifter til medicin, hvis regionerne skal undgå endnu en opbremsning i 2024, pointerer Anders Kühnau i pressemeddelelsen.  
 
"Regionerne har altid overholdt budgetterne, og det gjorde vi også i 2023, selvom vi var nødt til at vende hver en sten. Men medicinudgifterne ligger fortsat på et højt niveau og ser ikke ud til at falde. Hvis ikke der sker noget med de økonomiske rammer i 2024, risikerer vi, at der igen skal trædes på bremsen i slutningen af året," siger han.

 

Del artikler