Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Grafik: Danske Regioner

Sygeplejersker kan få op til 6.200 kroner mere om måneden

Sygeplejersker, der er villige til at tage cirka 40 skæve vagter (300 timer) om året og har fire års anciennitet, kan se frem til lønstigninger på op til 6.200 kroner om måneden.

Det viser et regneeksempel fra Danske Regioner, efter at der mandag morgen blev indgået overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet, der repræsenterer otte organisationer på sundhedsområdet, herunder sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer.

For sygeplejersker uden skæve vagter stiger lønnen med 4.400 kroner om måneden.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for blandt andre sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Regionerne og lønmodtagerorganisationerne blev 20. februar enige om en samlet økonomisk ramme for lønstigninger og forberede arbejdsvilkår på 8,8 procent i den kommende overenskomstperiode. Det er samme lønramme, som de statsansatte og kommunalt ansatte også har fået.

Her blev der blandt andet afsat en såkaldt organisationspulje på to procent til forhandlingerne om de enkelte faggruppers individuelle vilkår, og det er dem, som Sundhedskartellet og regionerne har forhandlet om i weekenden.

Foruden midlerne fra OK-24 rummer aftalen en udmøntning af de ekstra 6,8 milliarder kroner, som regeringen sidste år afsatte frem mod 2030 for at give et lønløft til udvalgte grupper.  I den to-årige overenskomst udmøntes 2,3 milliarder af de 6,8 millarder kroner.

Det betyder både et nyt vagttillæg, højere særydelser og et anciennitetstillæg til sygeplejersker allerede efter fire års ansættelse. Endelig indeholder trepartsaftalen også midler, der udmøntes til de lavest indplacerede ledende sygeplejersker.

For sygeplejersker er der især fokuseret på de erfarne sygeplejersker, og der er aftalt et tillæg til sygeplejersker med mere end 10 års anciennitet. Derudover er der aftalt et årligt løntillæg på ca. 12.400 kr. til den erfarne kliniske sygeplejerske, som gennem erfaring i klinikken har opnået solide og brede sygeplejefaglige kompetencer. Endvidere er trepartsaftalens anciennitetstillæg implementeret, så der gives et årligt tillæg på ca. 20.000 kr. efter fire års ansættelse. Det tillæg stiger til ca. 23.150 kr. i 2026.  

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, er glad for den nye aftale, der ifølge ham vil komme både personale og patienter til gode:

"Alle ansatte i det regionale sundhedsvæsen vil opleve en lønstigning, og sammen med den fokuserede indsats på bedre arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmiljø, er vejen banet for endnu mere attraktive regionale arbejdspladser. Det er også godt nyt for patienter, der har brug for udredning og behandling i et sundhedsvæsen, der bliver mere robust og udvikler sig," siger han og tilføjer:

"Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn. Det har jeg hørt mange medarbejdere efterspørge, og jeg er glad for, at vi med denne aftale kan give et stort løft. Derudover er jeg særligt glad for, at vi nu også ser de første trepartsmidler blive udmøntet," fortæller Heino Knudsen.

Sundhedskartellet omfatter 90.000 medlemmer og tæller foruden sygeplejerskerne blandt andet også tandplejere, fodterapeuter, bioanalytikere og radiografer både på det kommunale og regionale område.

 

 

Hovedelementer i overenskomsten 

Samlet set giver overenskomstaftalen på det regionale område en samlet lønforbedring inkl. pension og særlig feriegodtgørelse ved overenskomstperiodens udløb på:

2.850 kr./md. for sygeplejersker med 0 års anciennitet = 9,4 procent stigning

4.250 kr./md. for sygeplejersker med 4 års anciennitet = 13,8 procent stigning

5.600 kr./md. for sygeplejersker med 10 års anciennitet = 15,1 procent stigning

Kilde: DSR

Del artikler