Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over den nye overenskomst.

Ny overenskomst for 110.000 offentligt ansatte i regionerne på plads

Efter et døgns intense forhandlinger har Forhandlingsfællesskabet landet en aftale med Danske Regioner for de ansatte i de fem regioner. Den nye aftale gælder for cirka 110.000 ansatte, heriblandt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Parterne er blandt andet blevet enige om en ramme på 8,8 procent over de næste to år. Det er samme lønramme, som de statsansatte fik 11. februar, og som parterne på det kommunale område blev enige om i lørdags. Rammen omfatter blandt andet organisationspuljer på 2 procent, som er de særlige midler, der nu skal forhandles med Danske Regioner for hver af de involverede organisationer.

De generelle lønstigninger fordeles, så 5,81 procent falder i 2024, mens 2,99 procent falder i 2025.

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over den nye overenskomst, der blandt andet også betyder tre ugers ekstra barsel til fædre.

Parterne er også enige om en ny aftale om opsparing af frihed. Aftalen giver medarbejderne mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025.

"OK24 giver et rigtigt godt udgangspunkt for at styrke rekrutteringen til de regionale arbejdspladser, så vi sikrer omsorg for og behandlingen af vores borgere og patienter. Forliget sikrer en betydelig lønfremgang for vores medarbejdere. Jeg er også rigtig glad for, at vi har aftalt et særligt arbejde ude på alle vores regionale arbejdspladser, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle arbejdspladserne og lære af hinanden for eksempel i forhold til bedre arbejdstilrettelæggelse," siger han.

Han henviser til, at der som noget særligt er aftalt et fælles arbejde om udvikling af de regionale arbejdspladser med bl.a. bedre tilrettelæggelse af arbejdet og styrket fokus på et godt arbejdsmiljø. For eksempel kan natarbejde være forbundet med visse helbredsrisici for medarbejderne, og derfor er parterne enige om, at brugen af helbredsundersøgelser skal fremmes. Derudover er parterne enige om, at gravide medarbejdere maksimalt bør arbejde en nattevagt om ugen.

Dorte Boe Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, har været en af topforhandlerne for lønmodtagerne.

”Vi har fået forhandlet os frem til en hurtig udmøntning af rammen, som betyder, at ansatte på det regionale område får en lønstigning allerede første april på 4 procent. Vi fik også indfriet vores ambitioner om at få betydelige organisationsmidler på 2 procent. Derfor er jeg godt tilfreds med resultatet. Jeg er også tilfreds med, at vi har fået sat fokus på natarbejde, og jeg ser frem til den videre dialog med arbejdsgiverne om, hvordan vi skaber attraktive arbejdspladser i regionerne. Det vidner for mig om, at regionerne godt kan se, at det er forudsætningen for at løse arbejdskraftudfordringerne”, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Ligesom for de statsligt og kommunalt ansatte er det aftalt, at den største lønstigning skal udmøntes i begyndelsen af perioden, og regionalt ansatte får en lønstigning på 4 procent fra 1. april 2024 og en yderligere regulering i oktober. Aftalen sikrer et særligt økonomisk løft til de faggrupper, der får de laveste lønninger. Det handler om faggrupper på løntrin 11 til 14.

I de kommende dage vil der blive lavet aftaler med de enkelte organisationer. Her skal der blandt andet udmøntes de 2,3 milliarder kroner fra trepartsaftalen. Det er dog ikke alle faggrupper, der får del i pengene fra trepartsaftalen – for eksempel får hospitalsansatte sygeplejersker del i den, men ikke de kommunalt ansatte sygeplejersker. 

Del artikler