Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger over hele landet har leveret for, at vi er endt med en mindre rammeoverskridelse, end det oprindeligt så ud til," siger Jørgen Skadborg.

Tallene er klar: Så meget overskred praktiserende læger udgiftsloftet i 2023

Praktiserende Lægers Organisation, PLO, har netop opgjort den samlede aktivitet i almen praksis for 2023. Overskridelsen er på 135 millioner kroner, svarende til 1,4 procent. Rammen kan overskrides med op til 0,6 procent, uden at det har konsekvenser. Tager man højde for dette, er lægerne endt med en rammeoverskridelse på 79 millioner kroner.

PLO-formand, praktiserende læge Jørgen Skadborg skriver i en mail til sine medlemmer:

”Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, praktiserende læger over hele landet har leveret for, at vi er endt med en mindre rammeoverskridelse, end det oprindeligt så ud til. Da den økonomiske aktivitet i november sidste år var på sit højeste, så overskridelsen ud til at blive væsentligt større, end den endte med at blive. Vi havde dengang udsigt til en overskridelse på 172 millioner kroner eller 1,8 procent.”

Han fortsætter:

”Det endelige resultat afspejler dermed, at vi i fællesskab har haft held med at dæmpe aktiviteten, samtidig med at vi har passet vores patienter og overholdt vores overenskomstmæssige forpligtelser. Dermed har almen praksis som sektor udvist stor ansvarlighed, og det håber og forventer jeg, at myndighederne vil anerkende i den dialog, vi kommer til at have om, hvad der nu skal ske."

Det er første gang i 12 år, at almen praksis overskrider den aftalte udgiftsramme, man har aftalt med regionerne. Det betyder, at de praktiserende lægers honorarer i år bliver lavere end ellers, og dermed betaler de selv størstedelen af regningen. Den modregning arbejder PLO dog på at kunne undgå.

Ønsker korrektion, der ikke medfører modregning

PLO nævner også, at der fortsat udestår en uenighed med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i forhold til, om aktivitet i regions- og udbudsklinikker skal indgå i rammen. Aktiviteten er ikke medtaget i ovennævnte beregning.  

Effekten på aktiviteten i almen praksis af, at slankemedicinen Wegovy kom på markedet, og af at der er kommet flere gruppe 1-sikrede – herunder ukrainere – skal analyseres nærmere, skriver formanden i sin mail.

Dette analysearbejde forventes først afsluttes i marts.

”Vi er i løbende dialog med RLTN om analyser og konsekvenser, og vi er enige om, at en eventuel modregning ikke kan finde sted, før vores dialog er afsluttet. Det er naturligvis PLO’s klare udgangspunkt, at der bør ske en korrektion af den økonomiske ramme, så vi helt undgår en modregning,” skriver Jørgen Skadborg.

Der er også en økonomiramme i 2024, og bestyrelsen vil måned for måned monitorere aktiviteten og løbende komme med vejledning om at tilpasse aktiviteten til rammen, skriver PLO-formanden. ”Det vil efter alt at dømme være vigtigt, at vi allerede fra årets begyndelse er opmærksomme på at få deltaget i efteruddannelse, afholder ferie og får vores personale til at afspadsere eventuelt overarbejde,” afslutter formanden sin mail, der er rundsendt om aftenen 25. januar. 

 

Del artikler