Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Studie med danske data: Mobiltelefoni øger ikke risikoen for hjernetumor

Et stort internationalt studie, hvor også Kræftens Bekæmpelse har deltaget, viser, at hverken mange eller lange samtaler på mobiltelefonen øger risikoen for at få hjernekræft.

Der har længe været en bekymring for, at mobiltelefoner kunne være kræftfremkaldende, især siden strålingen fra mobiltelefoner blev betegnet som "muligvis kræftfremkaldende" af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tilbage i 2011. I dette nye studie, som er offentliggjort i tidsskriftet Environment International, har forskere undersøgt over 250.000 mobiltelefonbrugere fra Danmark, Sverige, Finland, Holland, Frankrig og Storbritannien for at se, om folk, der bruger deres telefon meget eller i lange perioder, har større risiko for at udvikle hjernetumorer.

Fra 2007 til 2013 besvarede deltagerne spørgsmål om, hvor meget de brugte deres mobiltelefoner. I Danmark indsamlede forskerne data fra 25.000 deltagere mellem 2007 og 2009. De fik også oplysninger fra mobiloperatørerne om, hvor meget deltagerne rent faktisk talte i telefon, hvilket de sammenlignede med deltagerens egne svar. Derefter fulgte forskerne deltagerne ved at tjekke oplysninger i kræftregistre helt op til år 2020 for at se, om nogen udviklede hjernetumorer.

Resultaterne viste, at de personer, der brugte deres mobiltelefon mest, ikke havde højere risiko for at udvikle hjernetumorer sammenlignet med dem, der brugte deres telefoner mindre. Gennem en opfølgningsperiode på gennemsnitlig lidt over 7 år blev der diagnosticeret 149 tilfælde af en type hjernekræft kaldet gliomer, 89 tilfælde af meningeomer og 29 tilfælde af akustiske neuromer.

For hver 100 timer folk talte i telefon, var der ingen stigning i risiko for gliomer, og det samme gjaldt stort set for de andre typer af tumorer. Selv efter 15 års brug af mobiltelefoner viste dataene ikke nogen forøget risiko for hjernetumorer.

Selvom dette studie er omfattende, og resultaterne er beroligende, påpeger forskerne, at nogle tumortyper er sjældne og kan tage lang tid at udvikle, og at mobiltelefonteknologien stadig udvikler sig. Derfor vil forskerholdet fortsætte med at følge gruppen, der er en del af studiet kaldet COSMOS, for at blive ved med at overvåge eventuelle langtidsvirkninger.

Del artikler