Sundhedspolitisk Tidsskrift

Cochrane: HPV-vaccine har ikke bivirkninger

Mens det Nordiske Cochrane Center med Peter Gøtzsche i spidsen har været kritiske overfor HPV-vaccinen, er det internationale Cochrane ikke i tvivl: HPV-vaccine beskytter unge kvinder mod forstadier, som senere kan udvikle sig til livmoderhalskræft, og vaccinen har ikke alvorlige bivirkninger.

“Der er med høj sikkerhed evidens for, at HPV-vaccine beskytter mod forstadier til livmoderhalskræft for kvinder, der vaccineres i alderen 15-26 år (…) Vaccinerne øger ikke risikoen for alvorlige bivirkninger, abort eller graviditetsterminering. Der er begrænsede data fra forsøg på effekten af vacciner på dødsfald, dødfødte og spædbørn født med misdannelser.”

Sådan lyder konklusionen i et nyt metastudie fra det internationale Cochrane, som har undersøgt 26 studier med i alt 73.428 kvinder, der har været foretaget verden over i de seneste otte år.

Metanalysen kan ikke sige noget om effekten på dødsfald forårsaget af livmoderhalskræft, da kræften som regel er længe om at udvikle sig og blive dødelig.

Undersøgelsen viser også, at HPV-vaccinen ikke hjælper så godt på ældre kvinder mellem 25 og 45 år, hvilket kan skyldes, at de ældre kvinder er mere tilbøjelige til at have været udsat for HPV-virus allerede.

Metanalysen viser også, at vaccinen ikke ser ud til at øge risikoen for alvorlige bivirkninger, som var omkring syv procent hos både HPV-vaccinerede og i kontrolgrupperne. Forskerne fandt heller ikke øget risiko for abort hos kvinder, der blev gravide efter vaccination. Forskerne understreger imidlertid, at der kræves flere data for at give større sikkerhed for meget sjældne bivirkninger og for effekten af vacciner på dødsfald, dødfødte og spædbørn født med misdannelser.

Det Nordiske Cochrane Center med Peter Gøtzsche i spidsen har ellers været anderledes kritiske over HPV-vaccinen gennem årene.

I november 2015 udkom de europæiske lægemiddelmyndigheder EMA med en rapport om HPV-vaccinen, som også afviste, at HPV-vaccinen kunne medføre alvorlige bivirkninger. Det fik Nordisk Cochrane Center til i maj 2016 at sende en klage til EMA med den påstand, at der var store videnskabelige fejl i EMA´s rapport. Klagen blev dog tilbagevist af EU-ombudsmanden sidste år.

I bogen ’Overlevelse i en overmedicineret verden’, som Peter Gøtzsche fik udgivet i sidste måned, skriver han bl.a. om HPV-vaccinen:

“Mit center har aldrig udtrykt nogen synspunkter om, hvorvidt vaccinerne gør større gavn end skade, bortset fra at sige, at vi finder det sandsynligt (…) Er det sandsynligt, at de alvorlige neurologiske skader skyldes en autoimmun reaktion, hvor kroppen reagerer mod sit eget nervevæv? Det synes jeg.”

Peter Gøtzsche skriver også, at der ikke er pålidelige forsøg med HPV-vaccinerne, og at det derfor er svært at lave pålidelige systematiske oversigter.

Han skriver videre bl.a. om artikler, der ’giver en kuldegysninger’:

“Der er også rapporter om dødsfald, der ikke kan siges ikke at være relateret til vaccinen. I Spanien oplevede en ung kvinde med astma en alvorlig forværring, da hun fik vaccinen første gang. På trods af dette fik hun vaccinen igen en måned senere og udviklede alvorlig åndenød og krampeanfald 12 timer senere. Hun blev indlagt på en intensivafdeling, hvor hun døde to uger senere. En domstol anerkendte, at der var en årsagssammenhæng med vaccinen. I Sverige druknede en pige i et badekar efter vaccinationen. Ifølge oplysninger, jeg har fået fra Uppsala Monitoring Centre, udviklede pigen symptomer inden for to uger efter sin første vaccination og havde et klinisk forløb domineret af hovedpine, træthed og besvimelsesanfald. Hun blev henvist til en børneneurolog, der diagnosticerede hende med „epilepsi“ baseret på nogle lette EEG-forandringer. Jeg finder det mere sandsynligt, at hun druknede på grund af et besvimelsesanfald end på grund af „epilepsi“. Der er mange andre dødsfald i Uppsala-databasen efter HPV-vaccination.”

 

På Twitter skriver direktøren for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard:

Tags: hpv, Nordic Cochrane Center, goetzsche

Like eller del denne artikel