Selv har Søren Mehl Knudsen en klar plan for, hvad der skal ske med ham selv, hvis han en dag kommer i en situation, hvor livet ikke længere rummer andet end lidelse. "Som læge har jeg mulighed for selv at slutte det, og det vil jeg gøre uden at involvere andre. Og er jeg i en situation, hvor jeg ikke selv kan gøre noget ved det, så har jeg allerede nu en aftale med nogle, som hjælper mig," siger han. - Foto: TV2

Læger stiller borgerforslag om at indføre aktiv dødshjælp

Den pensionerede læge Svend Langs stiller sammen med en række andre læger et borgerforslag om at indføre aktiv dødshjælp.

Også de tidligere praktiserende læger Lotta Marie Nielsen og Jørn Ringby Strøm, speciallæge i børnepsykiatri Bent Helweg Claesson, speciallæge Frands Høgsbro Illum og speciallæge i anæstesi Søren Mehl Knudsen er med til at stille forslaget.

Søren Mehl Knudsen er anæstesilæge på Hvidovre Hospital, og for ham er aktiv dødshjælp en hjertesag.

"Som læge skal jeg være med til at lindre folks smerter, og nogle patienter kan have så svære lidelser, at man ikke kan hjælpe dem. Ved at nægte dødshjælp mener jeg, at man som læge bidrager til lidelse og ikke lindrer lidelsen," siger han.

Lægeforeningen er lodret uenig med Søren Mehl Knudsen og de andre forslagsstillere.

"Patienter har krav på behandling, pleje og omsorg, så de ikke lider. Derfor burde disse læger i stedet hjælpe den enkelte patient til at få den nødvendige hjælp, f.eks. på en palliativ enhed eller et hospice. De kunne også råbe op og kræve flere og bedre tilbud til disse patienter. Det ville være meget velkomment. Men svaret er aldrig at slå patienterne ihjel eller overlevere medicin, så de selv kan tage livet af sig," sagde Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i marts 2017, og den holdning har ikke ændret sig. Så sent som i sidste måned sagde Lægeforeningen et klart nej til aktiv dødshjælp i nye lægeetiske principper.

For Søren Mehl Knudsen er den holdning både ’indskrænket, umoderne og utidssvarende’.

"At være imod aktiv dødshjælp er jo den nemmeste holdning at have, for så kommer man ikke i problemer. Men jeg ved ikke, hvad det er for patienter, som de mennesker i Lægeforeningen ser. Det er nok ikke de samme patienter, som jeg ser nogle af, som kan have meget svære lidelser," siger Søren Mehl Knudsen, som også kalder holdningen for hyklerisk.

"På intensiv afdeling er vi jo med til at forkorte svært syges liv ved at give dem morfindrop. Men det gør vi naturligvis, fordi vi ønsker at lindre deres uudholdelige smerter," siger han.

Selv har Søren Mehl Knudsen en klar plan for, hvad der skal ske med ham selv, hvis han en dag kommer i en situation, hvor livet ikke længere rummer andet end lidelse.

"Som læge har jeg mulighed for selv at slutte det, og det vil jeg gøre uden at involvere andre. Og er jeg i en situation, hvor jeg ikke selv kan gøre noget ved det, så har jeg allerede nu en aftale med nogle, som hjælper mig," siger han.

Om borgerforslaget

Lægerne borgerforslag går på ændre straffeloven, så assisteret selvmord bliver tilladt på en række betingelser, bl.a. skal det være et udtrykkeligt og gentagent ønske fra patientens side, det skal ske under overværelse af mindst en læge med dansk autorisation og mindst yderligere tre identificerede og myndige vidner, og patienten skal have en svær, kronisk sygdom eller skade af fysisk art, og alle relevante behandlingsmuligheder skal være udtømte.

Forslaget er dermed ikke rettet til patienter med psykiske sygdomme.

Borgerforslaget nævner også de metoder, lægen kan bruge, sig som patienten kan vælge imellem: Selv at drikke en dødelig dosis sovemiddel - eller trykke på en knap, der starter et injektionsapparat, som automatisk giver indsprøjtninger i dropslangen af først et bedøvelsesmiddel, så et muskelafslappende middel og til sidst kaliumklorid.

Hvis patienten ikke selv er i stand til at trykke på knappen, kan hun eller han anmode tre vidner, f.eks. pårørende, om at gøre det i fællesskab ved brug af tre indbyrdes afhængige, ”serieforbundne” knapper.

 

Tags: aktiv dødshjælp, aktivdoedshjaelp

Like eller del denne artikel