Steffen Jacobsen: ”Lægeforeningen? Man hører intet til dem. Jeg kender dem ikke"

INTERVIEW. ”Jeg var selv på hospitalet for nylig, og det var en mærkelig oplevelse, for jeg havde ikke øjenkontakt med lægen på noget tidspunkt," fortæller tidligere overlæge og nu bogaktuelle, Steffen Jacobsen, der sidste år sagde sit job op i protest mod Sundhedsplatformen, og hvad han opfatter som djøffiseringens nedbrydning af hospitalsvæsenet. Han føler ikke, at han i sin modstand har fået hjælp fra hverken sine ledelser eller sin fagforening.

Ifølge Steffen Jacobsen er lægekunsten i det danske hospitalssystem forsvundet til fordel for regioners og ledelsers primære fokus på bureaukratiske foranstaltninger og faktureringsbehov:

”Hvis du ikke har mulighed for øjenkontakt med din patient, så mister du jo alt det omkring patienten, der er allermest vigtigt. Som for eksempel om patienten er meget syg, om patienten underdriver, eller om patienten måske dramatiserer. Men nu ser du ikke mere, hvordan patienten går, står og tager tøjet af og på. Som læge udvikler du ellers en sjette sans, som fortæller dig, hvordan det står til. Alt det vi før i tiden kaldte lægekunst, men som nu er på vej væk, eftersom lægen ser computeren og ikke patienten. Især efter indførelsen af Sundhedsplatformen, kritiserer Steffen Jacobsen, der netop har udgivet bogen ’Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen’, som er en skrap kritik af forholdene for læger og patienter i det danske hospitalsvæsen.

Steffen Jacobsen blev færdig som læge på Københavns Universitet januar 1991 og gik på selvvalgt pension fra Hvidovre Hospital 31. december 2017 med titel af overlæge, speciallæge i ortopædisk kirurgi, fhv. lektor ved Københavns Universitet, voterende sagkyndig ved Retslægerådet, speciallægekonsulent i Sikrings- og Ankestyrelsen og dr.med. At han på valgte at gå og smække med døren på grund af Sundhedsplatformen, har han ikke fortrudt et øjeblik:

”Det skulle jeg have gjort for mange år siden: Jeg har ikke været gladere i årtier. Jeg har smidt et åg af kafkask idioti, grotesk overadministration, Sundhedsplatform, vanvittige dokumentationskrav, udgrænsning af læge- og plejekunsten – og er blevet tre centimeter højere," erklærer Steffen Jacobsen, der mener, at djøffiseringen af hospitalsvæsnet i høj grad er blevet ensbetydende med en af-professionalisering af sit tidligere erhverv:

”Jeg nåede kun at opleve Sundhedsplatformen nogle få måneder før, at  jeg gik på pension. Men det var også mere end rigeligt, for den er rent tidsspilde. Den er et faktureringssystem og derfor unødigt detaljeret til klinisk brug. Den er grafisk utiltrækkende og ikke-intuitiv. Og den er stærkt tidsforbrugende, for du skal kode og fakturere alt," erklærer Jacobsen, som understreger, at hans kritik ikke handler om, hvo rvidt han eller kolleger magter at arbejde i et svært it-system.

”Jeg har forsket ganske meget. Jeg har brugt alle mulige statistiksystemer, som heller ikke er nemme, ligesom både jeg og mine kolleger er vante til at arbejde med ganske komplicerede softwares. Nej, det handler derimod om, at sundhedsplatformen er et selvopfyldende, altædende bureaukratisk it-system, hvor sygeplejersker på en akutafdeling for eksempel skal bruge 40 minutter til at dokumentere det arbejde, som de tidligere brugte 20 min på at udføre," uddyber Jacobsen, der også beklager, at man som læge ikke mere har tid til at gå i dybden med komplicerede patienter.

”Du har ikke længere den der meget vigtige tid, hvor du lige kan gå ind og tjekke den nyeste litteratur eller tale med kolleger, hvis du er i tvivl om noget med en patient. Vi var tidligere meget mere akademiske til morgen- og eftermiddagsmøder. Vi slog noget op, gik på biblioteket og summede, når vi havde en vanskelig situation med en patient.  Det kan du ikke mere. Og slet ikke efter indførelsen af Sundhedsplatformen, hvor man nu er nødt til at skynde sig videre, videre, videre af hensyn til bureaukratiet…!

Men det er ikke kun Sundhedsplatformens medfølgende bureaukratiske tidsforbrug, som byder Steffen Jacobsen imod. Han ser i det hele taget hospitalsvæsnets stigende antal ansættelser af djøffere som udtryk for en omkringsig gribende bureaukratisering, som æder alt op, og han henviser både i sin nye bog og i samtalen med Sundhedspolitisk Tidsskrift til et citat fra professor i teoretisk medicin og chefredaktør på Medical Hypotheses, Bruce G. Charlton, som Jacobsen mener ’ rammer forholdene ganske fint ind’:

”Det parasitære bureaukrati er et invasivt fænomen. Det er livsfarligt i en grad, så det ikke kan tillades at eksistere i en form, der ikke bekæmpes. Det bør rykkes op med rode. I modsat fald vil moderne samfund udslette sig selv på grund af tilstoppede arterier, katastrofal fordeling af ressourcer og skæbnesvangert forkerte beslutninger efter anvisninger fra bureaukratiets forvrængede ”virkelighed”. Desværre er det mere sandsynligt, at moderne samfund degenererer og bryder sammen, fordi parasitære organismer udvikler sig og muterer hurtigere end immunsystemets evne til at bekæmpe dem i værtsorganismen,” citerer han og fortsætter:

”Umyndiggørelsen, standardiseringer og bureaukratiseringerne fortsætter dag for dag. Jeg tror, at mange sygeplejersker og lægekolleger føler, at vi ikke længere er herre i eget hus, at vi bliver umyndiggjort, får trukket alle mulige irrelevante ting projekter og to-do ting ned over os. Men af en eller anden grund har jeg aldrig oplevet, at de lokale ledelser - eller hospitalsledelserne for den sags skyld - har sagt nej til alle disse komplet unyttige projekter fra Regionsgården, som blandt andet går ud over den tid, som læger tidligere brugte til at tale med og om patienterne.

Og ligesom Steffen Jacobsen ikke har kunnet finde hjælp at hente hos sine ledelser, mener han heller ikke, at hans fagforening, Lægeforeningen, er til meget nytte. Trods at sundhedsvæsenet ifølge ham er blevet ’et gigantisk tag selv-bord og en oplagt karrieremulighed for økonomer, jurister, etnografer, cand.scient.pol.er, politikere, IT-folk, ingeniører, psykologer, projektmagere, kommunikationseksperter, teambuildere, konsulenter og kulturgeografer, hvoraf ingen dybest set bidrager til at løse sundhedsvæsenets kerneydelse’.

”Lægeforeningen? Man hører intet til dem. Jeg kender dem ikke. Jeg ser dem ikke ytre sig om disse forhold. Det er en forening af pæne mennesker fra Klampenborg med nogle flotte festlokaler. Ikke engang i Svendborgsagen har de kunnet skære igennem og tage kegler," kritiserer Jacobsen, der opfordrer til at gentænke hele hospitalsvæsnet:

”Hvis vi skal gøre patienterne raske, må vi må tilbage til kerneydelserne. Man må spørge sig selv, om man virkelig har brug for alle disse der djøf-funktioner og deres projekter. Man må spørge sig,  om man virkelig har brug for regionerne. Hvorfor alle disse administrative lag: Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, regionerne og de mange djøf’ere på hospitalerne. Hvorfor? Og har vi virkelig brug for alle de etnografer, cand.cur’er kulturgeografer, projektledere, cand. scient soc.´er, kliniske oversygeplejersker, for hvad laver alle de mennesker?" spørger Steffen Jacobsen, der inden han gik på pension gennemgik sin arbejdsmail bestående af 5.413 mails gennem 18 måneder. Heraf var kun tre relevante for hans kliniske hverdag. Resten bestod af for ham i høj grad helt ligegyldige mails fra ledelser og regionskontorer.

Og heller ikke i dag forventer Jacobsen - trods sin skarpe principielle kritik af regionernes måde at organisere arbejdet på hospitalerne på - at modtage relevante kommentarer fra sine tidligere arbejdsgivere:

”Ha, ha… nej, det gør jeg ikke. Regionsgården kræver nordkoreanske jubelscener… det er som Kim Il Jung. Det er en scientology-agtig blank glæde, som de vil have. Og hvis man ikke er superduper glad, så er det fordi, at man er reaktionær og gammeldags og bare vil have tiderne tilbage, hvor overlæger var konger over deres afdelinger. Men det er jo ikke det, som kritikken handler om. Læger vil bare gerne have tiden til at tage sig af deres patienter tilbage."

 

Anmeldelse af Steffen Jaobsens bog ’Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen’:

Tags: Steffen Jacobsen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk