Kirsten Norman Andersen (t.v.) og Pernille Schnoor vil have vished over, om en evaluering af tandlægeområdet eer blevet ændret efter pres fra Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Politikere undrer sig over omskrevet tandlægerapport

Er en evaluering af tandlægeområdet blevet ændret efter pres fra Sundhedsministeriet og Danske Regioner? Det vil sundhedsordførerne Kirsten Normann Andersen (SF) og Pernille Schnoor (ALT) have vished over, og derfor har de stillet flere spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en national klinisk retningslinje for, hvor ofte danskerne skal i tandlægestolen. Den kliniske retningslinje blev implementeret via et forløbsdiagram, hvor raske patienter kategoriseres som grønne, mens syge patienter kategoriseres som gule eller røde. Hvor ofte de skulle til kontrol afhang så af, om de var røde, gule eller grønne i det såkaldte trafiklys-system. Hele 80 pct. af danskerne kom til at stå opført i tandlægernes arkiver som gule, otte procent som røde og kun 12 procent som grønne. Det vil sige, at over 90 procent står til at have en aktiv tandsygdom, som kræver en særlig forebyggende og behandlende indsats. Det synes både Sundhedsstyrelsen og politikerne er alt for mange taget i betragtning af, at den danske befolkning generelt vurderes til at have en god tandsundhed. Sundhedsstyrelsens måltal fra 2017 siger, at kun 43-48 procent af danskerne tilhører den ’gule’ kategori og hele 45-50 procent den grønne.

En evaluering fra november 2017 fra Sundhedsstyrelsen af den kliniske retningslinie viste også en massiv stigning i tandlægernes brug af to ydelser - nemlig ’individuel forebyggende behandling’ og ’tandrodsrensning’ i perioden fra gammel overenskomst til ny overenskomst.

Ifølge Tandlægebladet, der har fået aktindsigt i arbejdet med evalueringen fra november 2017, ville Sundhedsstyrelsen oprindeligt offentliggøre evalueringen 13. oktober suppleret med en pressemeddelelse, der roste tandlægerne for deres implementering af de nationale kliniske retningslinjer og trafiklys-systemet. Styrelsen fremhævede bl.a., at tandlægerne har nedbragt antallet af undersøgelser med mere end en million. Og tandlægerne fritages i store træk for ansvaret for det overraskende store antal gule patienter. 

Den positive rapport ser dog aldrig dagens lys. Dagen før Sundhedsstyrelsen vil offentliggøre den, hakker Sundhedsministeriet bremserne i og indkalder til hastemøde. Og efter indblanding fra både Sundhedsministeriet og Danske Regioner blev offentliggørelsen udskudt i halvanden måned, mens både rapport og pressemeddelelse blev omskrevet, så den endelige ordlyd var mere kritisk over for tandlægerne.

Evalueringen kom lige op til, at overenskomstforhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner gik i gang. Her var en af de centrale stridspunkter netop, om tandlægerne efterlevede retningslinjerne korrekt, eller om for mange patienter er blevet kategoriseret som "gule", hvilket giver øgede udgifter til offentligt tilskud.

På hastemødet, hvor også repræsentanter fra Danske Regioner er inviteret, skal konklusionerne drøftes “især ift. konsekvenserne for overenskomstforhandlingerne”, skriver ministeriet da også i mødeindkaldelsen ifølge Tandlægebladet.

Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Kirsten Hansen bekræfter over for Tandlægebladet, at man efter drøftelser med Sundhedsministeriet valgte at skrive rapporten om, men hun afviser, at styrelsen blev presset i en bestemt retning.

Sundhedsordførerne Kirsten Normann Andersen (SF) og Pernille Schnoor (ALT) stiller nu en række kritiske spørgsmål til ministeren i sagen.

Bl.a. spørger Kirsten Norman Andersen:

"Hvorfor skiftede Sundhedsstyrelsens syn på tandlægernes brug af ”trafiklyset” fra at være positivt i den første udgave af den omtalte rapport til at være negativt stemt i den anden og offentliggjorte udgave, og hvilken rolle spillede Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i den angivelige omskrivning af rapporten, omtalt i artiklen ”Sundhedsstyrelsen omskrev rapport efter hastemøde: Tandlæger gik fra dukse- til skurkerolle, jf. www.tandlaegebladet.dk?"

Og Pernille Schnoor spørger bl.a.: 

"Hvis det er korrekt, at Danske Regioner har haft indflydelse på den endelige ordlyd i evalueringsrapporten af trafiklysretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen mener ministeren så, at vi kan have tillid til konklusionerne i rapporten?"

 

LÆS OGSÅ: 

 

Tags: tandlægeordning, tandlaegekrise

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk