Regioner sylter Medicinrådet

Kun en enkelt region har meldt tilbage til den aftalte deadline efter, at Medicinrådet besluttede at bede regionerne om at indstille en formand til fagudvalget for æggestokkræft. Det ene svar var negativt, hvilket betyder, at fagudvalget fortsat står uden en formand, og processen frem mod godkendelse af lægemidler til et af de helt store kræftområder dermed er gået uhjælpelig i stå.

I september meldte Medicinrådet en ny model ud for, hvordan den situation, at rådet på daværende tidspunkt manglede syv fagudvalgsformænd, kunne løses. I et bilag til dagsordenen for Medicinrådets møde 14. september skrev rådet, at det oplevede sig som ”sårbart” overfor den eksisterende model, hvor de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) som den eneste instans kunne indstille formænd til fagudvalgene. Derfor skulle rådet kunne bede regionerne om at indstille formænd til fagudvalgene, lød forslaget.

For første gang gjorde Medicinrådet brug af den mulighed og bad, med deadline 6. november, regionerne om at finde en formand til fagudvalget for æggestokkræft.

”Vi vil allerhelst have, at det er LVS, der har mulighed for at finde en formand, der både kan og vil og er habil i vurderingen. Men eftersom LVS ikke kan finde en formand, har vi anmodet regionerne om at pege på en formand,” sagde den ene af Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen.

Efter at nu kun en region har meldt tilbage - og med negativt svar - har Medicinrådet nu aftalt, at regionerne skal rykkes for svar. Alle medlemmer af udvalget ville også lokalt se, om det er muligt at fremme sagen, lyder det i referatet fra seneste møde i Medicinrådet.

Tags: Medicinrådet, æggestokkræft, fagudvalget

Like eller del denne artikel