"Det giver blod på tanden hos både dem, der er afsted på kongres, og dem, der er derhjemme,” siger Marianne Knap, overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. - Foto: Søren Osgood

Overlæge: Nedskæring på kongresdeltagelse vil gå ud over vores sparring

Får danske læger fremover ikke mulighed for at deltage i internationale kongresser, fordi de ikke må rejse med medicinalindustrien, kommer det især til at gå ud over sparringen med kolleger uden for afdelingen. Det mener overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Marianne Knap.

”Vi er bekymrede over, at vi formentlig ikke fremover får lov at rejse så tit og på samme måde som nu, hvor vi rejser i grupper og mødes på tværs af hospitalerne. Det er rigtig godt, fordi vi går sammen til møderne, hører diskussionerne og bagefter snakker om, hvad vi skal tage med hjem i klinikken, og hvordan vi kommer videre. Det får man ikke med, hvis man følger kongressen derhjemme på en skærm,” siger hun.

Et eksempel på en diskussion, som Marianne Knap netop har haft med sine kolleger på årets verdenskongres for lungekræft, WCLC i Japan, er, om man både skal tage en vævsprøve og en blodprøve ved resistensudvikling over for de såkaldte tyrosinkinasehæmmere.

”Det er en interessant og relevant diskussion, fordi det er vigtigt, at vi gør tingene nogenlunde ens i Danmark og har samme strategi, når vi sidder med en patient, der begynder at få tilbagefald. Så skal det ikke være sådan, at jeg f.eks. kun tager en blodprøve, mens de i Vejle både tager en blodprøve og en vævsprøve. Det er vigtigt at få diskuteret og clearet tingene,” siger Marianne Knap.

Hun fremhæver desuden den energi og inspiration, det giver til afdelingen, når en medarbejder kommer hjem fra en international kongres.

”Vi har en eller to læger fra vores lungegruppe i Aarhus med, når der er ESMO (europæisk kræftkongres, red.) eller ASCO (amerikansk kræftkongres, red.), og de kommer altid hjem med ny energi, inspiration og ideer. Det giver blod på tanden hos både dem, der er afsted, og dem, der er derhjemme,” siger Marianne Knap.

Endnu har Marianne Knap ikke personligt fået en udmelding om hendes fremtidige kongresmuligheder, men Region Midtjylland har meldt ud, at den vil følge i Region Syddanmarks fodspor og forbyde regionens læger at rejse med industrien. 

”Jeg tror, at vi alle sammen forventer, at det samme sker i de andre regioner som i Region Syddanmark. Vi vil se det, før vi tror det, at sygehusene får lov at betale så stor en del af vores efteruddannelse. I virkeligheden har de levet på, at vores efteruddannelse i høj grad er blevet finansieret af firmaerne,” siger Marianne Knap.

Hun understreger, at uanset hvad fremtiden byder på, er målet stadig, at danske onkologer skal deltage i internationale kongresser.

”Lige meget, om vi må rejse med firmaerne eller ej, er vores plan stadig, at vi gerne vil ud. Er firmabetalte rejser ikke en mulighed, må vi finde ud af, hvordan vi så kommer afsted,” siger Marianne Knap.

Tags: kongresrejser, habilitet, Marianne Knap

Like eller del denne artikel