"Der er et clash imellem, at jeg har fået godkendt de aktiviteter, jeg deltager i, men alligevel er inhabil,” siger Tine McCulloch.

”Der er et clash imellem godkendte aktiviteter og inhabilitet”

På Aalborg Universitetshospital har lægerne lov at tage på to firmasponsorerede kongresser om året. Sådan har det været længe, og det synes overlæge på Onkologisk Afdeling i Aalborg Tine McCulloch er fint. Hun mener, at transparens er helt essentielt i læge-industri-samarbejdet, men undrer sig over, at aktiviteter, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, ikke er i orden set med Medicinrådets øjne.

”Jeg synes, at det er fint, at der er regler, og det er godt, at vi melder alt, vi gør – al undervisning, advisory board-aktivitet, rejser osv. – ind til Lægemiddelstyrelsen. Men jeg synes, det er mærkeligt, at aktiviteter, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, ikke er i orden i Medicinrådet Når Lægemiddelstyrelsen godkender de aktiviteter, jeg deltager i, føler jeg ikke, jeg gør noget forkert. For hvis de syntes, der var noget ’uldent’ ved det, havde de vel ikke godkendt det. Der er et clash imellem, at jeg har fået godkendt de aktiviteter, jeg deltager i, men alligevel er inhabil,” siger Tine McCulloch.

Hun mener, at man som læge naturligvis skal gøre sig det klart, at industrien har en interesse i samarbejdet, som ikke nødvendigvis stemmer overens med den lægefaglige interesse. Men sundhedsvæsnet har også en interesse i at samarbejde med industrien, påpeger hun.

”Vi skal have øjnene åbne for de interesser, der er fra industriens side. De inviterer os ikke, fordi de synes, vi er hyggelige at være sammen med. På den anden side har vi også brug for dem. Vi udvikler ikke selv lægemidler. Og det er i patienternes interesse, at vi er fuldt opdaterede på, hvilke nye lægemidler der er under udvikling. Vi står af og til i den situation at al vores standardbehandling er opbrugt, og vi skønner, at patienten kan have gavn af at få adgang til et lægemiddel, der endnu ikke er registreret. Den dør skal man ikke lukke,” siger Tine McCulloch og tilføjer:

”Vi bliver nødt til at have et godt samarbejde, også når vi står i situationer, hvor vi har spørgsmål om f.eks. nogle bivirkninger, hvor de kan dykke ned i deres databaser. Det er godt, at vi kender hinanden. Man kan ikke lave vandtætte skodder.”

Hun mener, at hvis Medicinrådet vil holde fast i sin habilitetspolitik, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved nogle lægers firmasponsorerede kongresdeltagelse, er det tvingende nødvendigt, at der bliver fundet en anden mulighed for at komme på kongres.

”Hvis det er det, man vedtager, er det sådan, det er. Men det går ikke at begrænse vores kongresdeltagelse. Så skal regionerne finde en anden løsning og sætte budget af til det. Jeg ved dog ikke, hvor pengene skal komme fra. Det hele er allerede meget presset, så jeg tror sådan set ikke, det bliver noget, der kommer til at kunne lade sig gøre,” siger Tine McCulloch.

Hun understreger vigtigheden af, at danske læger deltager i internationale kongresser.

”Jeg kan ikke bare tage på kursus, for der findes ingen kurser, hvor man opdateres på samme måde som på en kongres. Det eksisterer ikke, det er alt for specifikt. Så kan man få en netadgang og sidde og følge med på kontoret. Men det er ikke det samme. For det, der sker på kongresserne, er, at vi går ud efter en session og diskuterer den nye viden med vores kollegaer fra andre steder i landet. Den networking mister vi, hvis vi ikke kommer afsted,” siger Tine McCulloch.

 

Tine McCulloch, overlæge på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

  • Deltog i ESMO på invitation fra et medicinalfirma.
  • Er ikke indstillet til Medicinrådet på grund af inhabilitet. Sad i fagudvalget for ikke-småcellet lungekræft under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Tags: kongresrejser, habilitet, Medicinrådet, Tina McCulloch

Like eller del denne artikel