Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Patientforening: Tilskud er afgørende for cannabisordning

Medicinsk cannabis skal være tilskudsberettiget som egentlige lægemidler, hvis forsøgsordningen med medicinsk cannabis også skal være for de patienter, der har færre midler at gøre med.

Det mener Scleroseforeningen, som i sit høringssvar til lovforslaget om forsøgsordningen skriver, at medicinsk cannabis bør være tilskudsberettiget og indberettes til Det Centrale Tilskuds Register (CTR) på lige fod med andre tilskudsberettigede lægemidler.

 Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke produkter, der bliver tilgængelige i forbindelse med ordningen, og hvad de kommer til at koste, men i 2016 anslog Sundheds- og Ældreministeriet, at den månedlige udgift til cannabisplanteprodukter per deltagende patient vil blive 2.790 kr., og det er for meget for mange sclerosepatienter, mener patientforeningen.

Undersøgelser foretaget af Scleroseforeningen blandt et udvalg af foreningens medlemmer, som har tilkendegivet, at de bruger cannabis i forbindelse med deres sclerose, har vist, at op mod 78 procent i dag køber medicinsk cannabis på det illegale marked, mens 15 procent selv dyrker det. Resten får cannabidoider i form af godkendte eller magistrelt fremstillede lægemidler.

Over halvdelen af de patienter, som i dag køber cannabis på det illegale marked, siger i undersøgelsen, at det vil have stor betydning for dem, at de ikke længere behøver kriminalisere sig for at få adgang til cannabisprodukter, men samtidig siger en noget større andel, nemlig 86 procent, at det vil have stor betydning, at de ikke får væsentlig højere udgifter under forsøgsordningen. Ingen patienter i undersøgelsen svarer, at omkostningerne er af mindre betydning.

”Det overrasker ikke os, at vores medlemmer er meget fokuserede på omkostningerne og tilskuddet. Det er helt centralt for os, at tilskuddet bliver i en størrelse, så også de af vores medlemmer med begrænsede ressourcer kan være med. Og i det større billede ser vi prissætningen som et nøglepunkt for, om forsøgsordningen bliver en succes eller ej. Vi ved, at mennesker med sclerose, der i dag køber deres cannabisprodukter på det private marked, gennemsnitligt bruger 950 kr. om måneden. Vi ønsker både, at de mere ressourcesvage kan være med, og at prisen bliver i en størrelsesorden, så vores medlemmer ikke fortsat skal kriminalisere sig på det sorte marked,” siger direktør i Scleroseforeningen, Klaus Høm.

Ud over prisen har patientforeningen i sit høringssvar lagt vægt på, at der udarbejdes en vejledning, der informerer patienterne om medicinsk cannabis, at der udvikles et bredt udvalg af produkter, så patienterne har mulighed for at vælge i hvilken form, de ønsker at indtage medicinsk cannabis og endelig at der inden 1. januar er formuleret en beskrivelse af, hvordan man vil evaluere og indsamle viden i forsøgsordningen for at sikre, at ordningen øger det videnskabelige grundlag for behandling med medicinsk cannabis.

Scleroseforeningen vurderer, at omkring 950 sclerospatienter i Danmark lider af stærke smerter og/eller spasmer, som ikke afhjælpes af konventionel medicin, og det er den gruppe, som patientforeningen mener, potentielt kan have gavn af medicinsk cannabis.

Medicinsk cannabis, Scleroseforeningen, tilskud

Del artikler