Sundhedspolitisk Tidsskrift

Scleroseklinikker bakker op om cannabisforskning

Landets scleroseklinikker bakker op om et landdækkende forskningsprojekt, som er et af de 12 projekter, Lægemiddelstyrelsen skal vælge mellem, når de fordeler de fem millioner kroner i forskningsmidler, som er sat af i forbindelse med Folketingets forsøgsordning med medicinsk cannabis.

Styregruppen bag projektet består af forskere fra Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg, og forskerne går ifølge Ugeskrift for læger til projektet med et åbent sind og et ønske om, at der kommer solid evidens ud af projektet.

”Vi er selvfølgelig interesserede i og vil gerne imødekomme denne lov, der er kommet, men vi vil også gerne gøre det på et grundlag, som gør, at vi bagefter kan sige, om der er en effekt eller ej,” siger en af forskerne bag projektet overlæge, Kristina Bacher Svendsen, Neurologisk Afdeling, Aarhus universitetshospital.

Hvis projektet får del i puljen, bliver der tale om et klassisk blindet og randomiseret studie, hvor medicinsk cannabis bliver målt mod placebo, og projektet vil omfatte op mod 500 patienter fra tre af de fire patientgrupper, som er med i forsøgsordningen.

Forskerne bag projektet har allerede en vis erfaringer med cannabis, fordi nogle patienter medicinerer sig selv, og fordi enkelte patienter får de syntetiske cannabislægemidler, som allerede er godkendt i Danmark, og overlæge Peter Vestergaard Rasmussen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, som også er med i styregruppen bag projektet, vil ifølge ugeskriftet ikke afvise, at medicinsk cannabis kan have effekt.  

”Der er en mindre gruppe, som har været svære at behandle med andet, og hvor cannabis øjensynligt har en god effekt. Der er nogle, der oplever, at der ligesom kommer ro på, når de får det. Når man har set det, nogle gange, så har man indtryk af, at der hos nogle er en effekt,” siger han.

Om projektet bliver gennemført afgøres, når Lægemiddelstyrelsen uddeler forskningsmidlerne. 

Tags: Medicinsk cannabis, Scleroseforeningen, multipel sclerose, sclerose, cannabis

Like eller del denne artikel