"Vi er nødt til at sætte patienten først og gennemgå alle 1.311 patientjournaler, så vi sikrer os, at der ikke er sket nogen fejl eller finder de steder, hvor der er sket fejl, sådan at de pågældende patienter kan få en erstatning," siger Claus Richter, adm. direktør i Diabetesforeningen .

Region Sjælland vil kun gennemgå en stikprøve af amputations-sagerne

Region Sjælland vil kun gennemgå 80 amputeredes journaler, selv om i alt 1.311 personer fra Region Sjælland fik en amputaion i perioden 2016-2021.

Det fremgår af den handleplan, som Region Sjælland vedtog i går tirsdag - samme dag, som ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udkom og viste, at antallet af amputationer er steget i Region Sjælland siden 2016. Faktisk har regionen landets højeste amputationsrate og har eksempelvis amputeret ca. dobbelt så mange borgere som Region Nordjylland.

Af handleplanen fremgår: "Der iværksættes en forløbsgennemgang af udvalgte patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputation uden forudgående karkirurgisk behandling. Gennemgangen gennemføres med udgangspunkt i 20 patientjournaler i hver af de fire sundhedsklynger i Region Sjælland dækkende perioden 2016-2021. Gennemgangen vil i det omfang, det er muligt, ske i et samarbejde med kommuner og almen praksis."

I Region Midtjylland, hvor amputationssagen begyndte i foråret og kostede koncerndirektør Ole Thomsen jobbet, har man til sammenligning valgt at undersøge op mod 1.800 patientsager. 

Diabetesforeningen kritiserer Region Sjælland for kun at foretage en stikprøve og ikke undersøge alle sagerne.

"Vi er nødt til at sætte patienten først og gennemgå alle 1.311 patientjournaler, så vi sikrer os, at der ikke er sket nogen fejl og finde de steder, hvor der er sket fejl, sådan at de pågældende patienter kan få en erstatning," siger adm. direktør i Diabetesforeningen Claus Richter til DR.

Det er Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland, ikke enig i. Han mener, at en gennemgang af de 80 journaler er en god start for at få øje på, hvor på patientens vej - helt fra den praktiserende læge og til en amputation på hospitalet - man kan sætte ind. For i Region Sjælland er det nødvendigt ikke kun at kigge på evt. problemer i karkirurgien, men man skal kigge bredere, mener han. For som han fortæller i et interview på Sundhedspolitisk Tidsskrift, så ligger Region Sjælland ifølge kvalitetsdatabasen Karbase faktisk fint i forhold til kvaliteten af den karkirurgiske behandling, og der er heller ikke lange ventelister til karkirurgisk behandling. Men der kommer ikke nok patienter ind, og nogle kommer ikke ind i tide.

I regionens nye handleplan fremgår det, at regionen selv vurderer, at de relativt mange amputationer især skyldes, at patienter i risikogruppen ikke opspores tidligt med henblik på forebyggende behandling. De 80 journaler skal give regionen et fingerpeg om, hvor vidt denne vurdering er korrekt, og hvor problemet ligger.

 

Relaterede artikler

Tags: amputationssag

Like eller del denne artikel