"Vi har kroniske rekrutteringsproblemer. Også på det karkirurgiske område. Når man er inde i en udvikling som vores, fra traditionel kirurgi i retning af det endovaskulære, er det svært at få fuld blus på den udvikling i en region som vores," siger Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland.

Koncerndirektør: Vi har haft svært ved at få fuldt blus på ny karkirurgisk teknik

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at regionernes amputationsrate af hofte, lår, knæ og underben var ensartet i 2016. Men siden da er det gået skævt for ikke kun Region Midtjylland, men i endnu højere grad for Region Sjælland. I Midtjylland førte til sagen til fyring af koncerndirektør Ole Thomsen. Vi har bl.a. spurgt Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland, om, hvem der har ansvaret.

Hvad var din første tanke, da du læste tirsdagens rapport?

”Min første tanke var, at jeg er ærgerlig over, at det ser sådan ud i Region Sjælland. Vi har haft løbende kvalitetsovervågning, og det har levet op til pejlemærkerne. Det er ærgerligt for borgerne og vores dygtige karkirurgiske afdeling også, som gør det virkelig godt. Jeg er ked af, at det kan skabe noget utryghed blandt borgere i Region Sjælland.”

Var du overrasket over det her?

”Ja, sådan set, selvom vi har en sundhedsprofil, som vi har. Vi har en udfordret socialdemografi. Så det var vel ikke en fuldstændig overraskelse, men ny viden. Så samtidig med, at jeg er ærgerlig, at jeg også glad for, at det kommer frem. Det er godt at få belyst ting. Sådan udvikler vi ting. Den del er jeg glad for.” 

Hos hvem ligger ansvaret for den her placering?

”Det er svært at sige. I sidste ende ligger det hos sådan en som mig, men i virkeligheden er jeg ikke så optaget af ansvarsplacering, mere at vi gør noget ved det.”

I Region Midtjylland røg der en koncerndirektør på det her. Har du overvejet, om der kan komme et lignende forløb?

”Det er ikke op til mig at afgøre. Det må du spørge andre om. Det er rigtigt, at Ole Thomsen var min kollega i Region Midtjylland. Jeg kan mest bare sige, at jeg er mest optaget af, at patienter i Region Sjælland får den bedst mulige behandling, resten må andre forholde sig til.”

Hvilke konsekvenser vil denne afdækning få i Region Sjælland?

”At vi gør noget ved det. Det er det korte svar.” 

Nogle vil læse det her og tænke, at det er fordi, de bedste læger søger mod hovedstaden. Hvad er din kommentar til det?

”Det er fuldstændig rigtigt, at vi har kroniske rekrutteringsproblemer. Også på det karkirurgiske område. Når man er inde i en udvikling som vores, fra traditionel kirurgi i retning af det endovaskulære, er det svært at få fuld blus på den udvikling i en region som vores. Rapporten antyder, at der er størst succes, hvor man bruger de her teknikker. Men den viser også, at andet spiller ind.”  

Hvad tror du, der har forårsaget skævvridningen siden 2016? F.eks. Nordjylland, som er duksene i klassen, døjer ved også med en del af de samme demografiske og socioøkonomiske problemer som i Region Sjælland?

”Det er fuldstændig rigtigt. Derfor er det, vi skal gøre nu, alle fem regioner, at kigge på, hvad gør de i Region Nordjylland - ud over, hvad der er belyst i rapporten. Det skal vi i dialog om nu. LKT’er (Lærings og kvalitets-teams, red.) vil være en oplagt vej at gå.”

Fra hvornår kan du love patienter i Region Sjælland bedre forebyggelse og teknik?

”Jeg vil starte med at sige, at som det er lige nu, behandler vi alle patienter i karkirurgien, der kommer ind til os. Ventetider er helt, som de skal være. Vi behandler de patienter, vi får ind, og vi gør det med en sammenlignelig kvalitet i forhold til andre regioner. Så er der den del, der foregår uden for karkirurgien. Det er en lang kæde med mange aktører. Jeg kan ikke præcist sige hvornår, men vi arbejder målrettet fra nu af og vil arbejde i regi af klyngerne. Jeg er glad for, at det bliver tværsektorielt. Den kæde skal mobiliseres. Vi skal både renovere yderligere på karkirurgien og er også klar til at skrue op for aktiviteten.”

Du siger, at I behandler på samme kvalitetsniveau som andre regioner. Men du siger også, at I har svært ved at få nyere kirurgisk teknik fuldt implementeret. Er du ikke ude i en selvmodsigelse?

”Det er, fordi jeg henviser til de kvalitetsindikatorer, som ligger i ’Karbase’ - altså den nationale kvalitetsdatabase for karkirurgi. Der ligger vi fint, sammenlignet med de andre regioner.  Der er jo omvendt heller ingen kvalitetsindikator, der ser på antallet af de nye procedurer.  Så hvis de nye metoder i sig selv udgør en kvalitet – og det er der ifølge den nye rapport noget, der kan tyde på i – så er det nyt for os, og ikke noget, der er monitoreret på tidligere. Men jo i så fald selvfølgelig en vej, vi skal gå.”

Forretningsudvalget har på mødet tirsdag afsat 10 mio. kr. i 2022 til handlingsplanen og vil i forbindelse med budgetlægningen for 2023 løfte budgettet til karkirurgi i de kommende år. Hvor meget?

”Det kan jeg ikke svare på endnu. Der skal vi have en dialog med fagfolkene og dimensionere derudfra. I det politiske niveau er man i hvert fald klar til at løfte budgettet. Det er både den faglige udvikling med fuld blus på de nye kirurgiske teknikker, som får brug for ekstra økonomi, men med tidligere opsporing forventer vi også flere patienter og behov for øget kapacitet.”

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel