”Træningen er en struktureret måde at systematisere egenomsorg på – og kan efter min mening bruges meget bredt i sundhedsvæsnet. Det er et samfundsproblem, at man er for meget oppe i sit hoved og mindre i sin krop," siger Hanne Højsager Damgard.

Sygeplejerske: Jeg har lært at tage hånd om mig selv på en systematisk måde

”Jeg oplevede, at både jeg selv og mange af de andre, som deltog, fik bedre livskvalitet, ro og evne til nærvær."

Mindfulness- og compassionøvelser var en overraskende brugbar metode til at bevare sin empati og samtidig yde egenomsorg i et fag, hvor man ellers er i høj risiko for at brænde ud. Det mener udviklingssygeplejerske Hanne Højsager Damgaard, som sammen med kollegaer har deltaget i et forskningsprojekt.

Bedre livskvalitet, ro og evne til nærvær samt en systematisk metode til egenomsorg. Det er de umiddelbare effekter, som udviklingssygeplejerske Hanne Højsager Damgaard fra Hospice Sydfyn hæfter sig ved, når hun skal beskrive, hvad hun fik ud af at deltage i et evidensbaseret MBSR-mindfulnessforløb (MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion) med ekstra compassionøvelser, som en del af et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet.

Formålet med projektet var at undersøge, om træningen kan forebygge stress og udbrændthed hos hospicemedarbejdere, og de foreløbige resultater tyder på, at det virker.

Træningsforløbet foregik over otte uger med tre timers undervisning i mindfulness- og compassionøvelser pr. uge, suppleret med en enkelt dag med seks timers guidede øvelser i stilhed. Dertil kom de daglige hjemmeøvelser á tre kvarter, og som fortsatte efter forløbet var afrundet. 

I alt omfattede projektet fra starten 44 ansatte fra fire hospicer i Danmark, inklusive ti deltagere fra Hospice Sydfyn.

”Jeg er overrasket over, at min livskvalitet bliver bedre, når jeg har en regelmæssig praksis med mindfulness- og compassiontræning, og jeg også overrasket over, at jeg bedre blev i stand til at holde kaotiske følelser ud i strakt arm,” siger Hanne Højsager Damgaard.

Som udviklingssygeplejerske arbejder Hanne Højsager Damgaard til daglig med fagudvikling, der sikrer et højt fagligt niveau inden for palliation. Derfor har hun fokus på, hvor vigtigt det er for personalet ikke at brænde ud:

”Rigtig mange af os, der arbejder indenfor palliation, bliver på hospice i mange år. Vi har derfor en række tiltag, der skal forebygge, at folk ikke bliver stressede og brænder ud, men vedbliver med at være engagerede og empatiske. Det er en vigtig del af at kunne holde til at se og opleve lidelse i så høj grad, som vi gør. Vi har dog gode vilkår, når det gælder muligheder for at reflektere hos en psykolog og gå på relevante kurser, der hjælper os på vej, ” siger Hanne Højsager Damgaard.

Mere energifyldte efter træningen

På trods af at hospicemedarbejderes gode muligheder at få psykologsamtaler eller redskaber til at klare deres arbejde, oplevede Hanne Højager Damgaard alligevel, at træningsforløbet med mindfulness- og compassionøvelser var noget ud over det sædvanlige:

”Det, vi lærte, blev indarbejdet som en daglig praksis, fordi det foregik over så lang tid, at vi fik en oplevelse af, hvordan det ændrede vores arbejdsliv. Vi gik endda til instruktionstimerne i vores fritid, da det ikke kunne passe ind i arbejdsdagen. Alligevel gik vi mere energifyldte hjem, selvom vi først tænkte, at det var hårdt at gå direkte til undervisningstimer lige efter arbejdet,” siger Hanne Højsager Damgaard.

Noget andet, som var overraskende for Hanne Højsager Damgaard, var den virkning, det havde at udføre mindfulness- og compassionøvelser sammen med hendes kolleger:

”Øvelserne skabte et sammenhold, hvor vi bagefter kunne drøfte, hvad vi oplevede, og hvordan vi kunne bruge teknikkerne helt konkret. For eksempel stod en af sygeplejerskerne i en meget svær situation med en døende og nogle pårørende, som var i konflikt. Men efter vi havde lært de nye teknikker, kunne hun bruge dem til bedre at kunne være til stede i situationen, være nærværende og ikke tage afstand, hvilket i sidste ende var bedre for de pårørende.”

Vigtig at vedblive at være empatiske

Alt i alt gav træningsforløbet umiddelbart et stort udbytte, mener Hanne Højager Damgaard:

”Jeg oplevede, at både jeg selv og mange af de andre, som deltog, fik bedre livskvalitet, ro og evne til nærvær. Vi lærte også åndedrætsøvelser, som kan hjælpe mod søvnløshed. Øvelserne hjælper med at blokere for tanker, der ellers løber derudaf. Undervisningen gav en mulighed for at træne sig i at håndtere svære følelser, så de bliver mindre stressfyldte. Man tager hånd om sig selv på en systematisk måde, og det er vi ikke vant til”, siger Hanne Højsager Damgard og forsætter:

”Træningen er en struktureret måde at systematisere egenomsorg på – og kan efter min mening bruges meget bredt i sundhedsvæsnet. Det er et samfundsproblem, at man er for meget oppe i sit hoved og mindre i sin krop. Der kan mindfulness bringe en forbindelse ind, så man hurtigere bliver klar over, hvis noget er galt. I sidste ende kommer det patienterne til gode.”

En udfordring er dog, at man skal blive ved med at holde træningen ved lige for, at den virker i det lange løb:

”Den store udfordring er at fastholde en praksis og få det gjort, og det er jo mærkeligt, når det virker så godt. Men hvis man går i stå, kan man let gå i gang igen, når man har haft de otte ugers praksis. Det er ligesom at lære at cykle, så kan man det bare, fordi det sidder i kroppen. Jeg håber derfor, at flere af mine kolleger får muligheden for at gennemføre forløbet, fordi det er så gavnligt og hjælper en til ro og nærvær. Man kigger ud i haven og ser pludselig sine blomster mere klart, fortæller Hanne Højsager Damgaard.

”Som en direkte udløber af forløbet har Hospice Syd indført små mindfulnessøvelser et kvarter hver fredag, så vi kan få koblet af inden weekenden, og det benytter mange sig af,” siger hun.

 

Læs også artiklen

 

Læs mere om forskningsprojektet – og lav øvelserne selv

Træningsprogrammet ligger frit tilgængeligt her

Læs mere om projektet 

Se filmen med Hanne Højager Damgaard og hendes kolleger: Mindfulness – Persona Film I/S

 

Fakta

Videnskabeligt forsøger man at skelne mellem empati og medfølelse/compassion:

  • Empati er en grundlæggende evne til at indleve sig i andre og udvise sympati eller medleven i andres lidelser. I praksis er empati grundlaget for at være medfølende.
  • Compassion/medfølelse kendetegnes ved, at man har en opmærksomhed på andres lidelse, at man bliver berørt følelsesmæssigt og kognitivt, og at dette medfører et ønske om at lindre lidelsen gennem handling.

Kilder: Post doc Hanne Bess Boelsbjerg, psykolog og forsker Nanja Holland Hansen samt Clinical Psychology Review: What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures

  

 

 

 

 

 

Like eller del denne artikel