Blå blok: Sundhedsreformen skal skaffe 1.700 læger og udvide patientrettighederne

En ny sundhedsreform bør blandt andet sikre 1.700 nye praktiserende læger og flere patientrettigheder.

Det skriver sundhedsordførerne i blå blok i et fælles debatindlæg i Altinget. 

Folketingsmedlemmerne Henrik Dahl (LA), Jens Henrik Thulesen DahlLars Boje MathiesenMartin Geertsen (V) og Per Larsen (kons) skriver, at regeringens oplæg til sundhedsreform var et startskud med løst krudt.

"I det store hele er udspillet desværre slet ikke nok for vores sundhedsvæsen, der længe har været presset. Derfor er det vores mål at sikre både ambitioner og konkrete løsninger, når forhandlingerne for alvor går i gang," skriver de.

Blå blok foreslår bl.a. at udvide udrednings- og behandlingsgarantien, så det frie valg i sundhedsvæsnet styrkes. Det kan eksempelvis være på områder som fertilitetsbehandling samt i overgangene mellem praktiserende læge, sygehus og kommune, ligesom der skal skabes et større rum for private aktører til at byde ind på sundhedsopgaver. 

Samtidig vil partierne indføre egentlige patientrettigheder for patienter med kroniske lidelser - en ret til pakkeforløb for kroniske patienter, som vi kender det fra kræftområdet. 

Der skal også være en patientansvarlig sundhedsperson, der sørger for sammenhæng igennem en patients behandlingsforløb. 

Allerede i den tidligere Venstre-regeringens kræftplan i 2016, "Patienternes Kræftplan", fremgik det, at der fra 2017 gradvist skulle indføres patientansvarlige læger, og at 90 procent af kræftpatienterne i 2020 skulle have en patientansvarlig læge, som ville få overordnede ansvar for deres kræftforløb. I Socialdemokratiets sundhedsudspil i 2018 hed det også, at alle indlagte patienter skulle have en patientansvarlig læge eller sygeplejerske i 2020. Men fire år senere - og efter tre år med regeringsmagten - er det langt fra tilfældet.

Sundhedsordførerne fra blå blok vil bl.a. også øge antallet af praktiserende læger med 1.700 ved at øge antallet af uddannelsespladser, medarbejdere og ledere skal sættes mere fri for regler og dokumentationskrav, og der skal fjernes lovgivningsmæssige og praktiske barrierer, som i dag forhindrer social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedsmedhjælpere i at løfte flere opgaver.

 

Tags: sundhedsreform, sundhedsreformen

Like eller del denne artikel