Sundhedspolitisk Tidsskrift

450 eksperter bag international konsensus om ADHD

Næsten 450 forskere og andre eksperter fra hele verden står bag en ny international konsensus-erklæring, som rummer hele 208 evidensbaserede konklusioner baseret på endnu flere studier om ADHD.

Det er The World Federation of ADHD, der står bag erklæringen, som er blevet til, fordi misforståelser om ADHD stigmatiserer de berørte mennesker, reducerer behandleres troværdighed og forhindrer eller forsinker behandling. For at udfordre disse misforståelser er organisationen gået på jagt blandt over hundredvis af studier og metaanalyser fra hele kloden for at finde det stærkeste evidensgrundlag.

Målet med erklæringen er således at give aktuel og præcis information om ADHD understøttet af en omfattende og stærk dokumentation.

Resultatet er blevet, at erklæringen nu rummer 208 empirisk understøttede udsagn om ADHD, som efterfølgende er godkendt af 80 forskere fra 27 lande, hvorefter yderligere 366 eksperter har læst dokumentet og erklæret sig enige i dets indhold. Konklusionen lyder, at der er rigtig meget viden om ADHD at finde i studier og metaanalyser, og at det giver mulighed for at komme med sikre udtalelser om arten, forløbet, årsager og behandlinger, der kan bruges til at reducere misforståelser og stigmatisering.

Hvad har vi lært?

Dokumentationen bag statementet er delt på emner som, hvordan diagnosticeres ADHD, hvor almindelig er lidelsen, hvad skyldes den, hvad har vi lært af at studere hjernerne hos dem med ADHD, hvilke ikke-psykiatriske tilstande kan forekomme hos mennesker med ADHD, hvordan påvirker lidelsen familien, hvad koster den i kroner og øre samt hvilke lægemidler og ikke-medicinske behandlinger virker på ADHD.

Selvom ADHD har været kendt i to århundreder - uden altid at være kaldt sådan - er der stadig huller i vores viden om lidelsen, konkluderer konsensus-erklæringen. Men “alligevel gør de udsagn om ADHD, som vi har kurateret, os sikre på, at den nuværende diagnose af lidelsen er både valid og nyttig, og at den kan bruges over hele verden til at forbedre livet for de mange mennesker, der lider af ADHD og de komplikationer, det medfører”, hedder det.

Den aktuelle konsensus-erklæring er en opdatering af den første, der kom i 2002. blandt de 80 forskere, der står bag tilblivelsen af erklæringen, er der en dansker, nemlig Søren Dalsgaard, der er lærestolsprofessor på Københavns Universitet og overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. 

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel