”Jeg har takket ja til Kristian Rørbæk Madsens invitation til at komme med på en døgnvagt. Jeg glæder mig til at få indblik i hverdagen på en intensivafdeling,” siger Anne-Marie Vangsted.

Styrelses-direktør skal med sin modstander på døgnvagt

”Jeg har takket ja til Kristian Rørbæk Madsens invitation om at komme med på en døgnvagt. Jeg glæder mig til at få indblik i hverdagen på en intensivafdeling.”

Sådan skriver direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, i en kort kommentar til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Styrelsesdirektøren har dermed taget imod en invitation fra en af sine argeste modstanderen, nemlig overlæge Kristian Rørbæk Madsen, som er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin på Odense Universitetshospital. Der er ham, som har taget initiativ til den underskriftsindsamling mod Styrelsen for Patientsikkerheds strammere kurs overfor fejl i sundhedssektore, som ca. 7850 læger i formiddag havde skrevet under på.

Lægernes anklage er, at styrelsen fokuserer på straf og skyld frem for læring. I 2017 anmeldte styrelsen således 12 læger til politiet, hvilket er en seksdobling i forhold til året inden.

Kritikken kommer blandt andet efter det såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre kvindelig læge fra Svendborg Sygehus blev idømt en bødestraf ved landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en diabetespatient, som senere døde.

Underskriftindsamlingen skulle slutte søndag, men Kristian Rørbæk Madsen går nu efter flest mulige underskrifter, og lægeoprøret breder sig da også som en steppebrand blandt landets læger.

Anne-Marie Vangsted havde selv inviteret Kristian Rørbæk Madsen til dialogmøde, men det har han afvist. Han har i stedet inviteret Anne-Marie Vangsted til at komme med på en døgnvagt på intensiv afdeling på Odense Universitetshospital.

Kristian Rørbæk Madsen har på Facebook skrevet, at han gerne vil præsentere Anne-Marie Vangsted for følgende problemstilling:

“Den papirvirkelighed, som SFPS (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.) arbejder ud fra, den findes ikke i virkeligheden, især ikke i de akutte specialer. Journalen er ved komplekse patienter kun et svagt og summarisk genskin af alle de hundredevis af delkomponenter, procedurer, sanseindtryk, verbale og non verbale kommunikationer, observationer , overvejelser, tiltag og manøvrer, etiske tanker, der foretages ved komplekse og kritisk syge patienter. Ligesom man heller ikke kan rumme en fodboldkamp eller en balletforestilling på skrift, så kan journalen det heller ikke. Det er et fattigt skyggebillede taget helt ud af konteksten med multiple kritiske patienter og tidspres. Men det er kun det skriftlige i den enkelte journal, der tages stilling til på dommens dag, når SFPS' folk veludhvilede og i ro og mag sætter sig med en kop kaffe og kigger papirerne igennem og fælder dom over deres kollegers virke i en sen nattetime.”

Tags: Anne-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kristian Rørbæk Madsen

Like eller del denne artikel