”I dag mangler der et samlet overblik over relevante oplysninger om patienterne fra sundhedsvæsenets forskellige aktører. Det vil være et stort fremskridt, hvis man som læge hurtigt kan tilgå alle relevante oplysninger om en patient”, siger Andreas Rudkjøbing, som er formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen: Godt at bedre sammenhæng på tværs fylder i ny digital strategi

Det er positivt, at den nye strategi for digital sundhed, som regeringen, Danske Regioner og KL netop har lanceret, har bedre sammenhæng på tværs som overordnet mål, mener Lægeforeningen. Læger og andre sundhedsprofessionelle oplever nemlig stadig store problemer med dobbeltregistreringer og systemer, der ikke taler sammen.  

”Sundheds-it skal være nemt at arbejde med og støtte op om lægers og andet sundhedspersonales daglige arbejde, men sådan er det desværre langt fra alle steder i dag. Vi kæmper fortsat med it-systemer, der ikke fungerer hensigtsmæssigt, og det tager dyrebar tid fra patienterne”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Han henviser blandt andet til en undersøgelse fra efteråret baseret på svar fra 875 læger foretaget af Syddansk Universitet i samarbejde med Lægeforeningen, hvor mere end halvdelen af lægerne oplevede, at de fortsat ikke har nem og hurtig adgang til data fra andre sygehuse, andre praktiserende læger eller det kommunale sundhedsvæsen. 

Lægeforeningen er derfor glad for, at regeringen, Danske Regioner og KL har offentliggjort en ny fælles strategi for digital sundhed 2018-2022. Strategien har som overordnet formål at støtte læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i at skabe bedre sammenhæng for patienterne på tværs af forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. 

Lægeforeningen bider især positivt mærke i forslaget om at udvikle et samlet patientoverblik, så både borgerne selv og de sundhedsprofessionelle altid kan få et langt bedre overblik over diagnoser og behandling. 

”I dag mangler der et samlet overblik over relevante oplysninger om patienterne fra sundhedsvæsenets forskellige aktører. Det vil være et stort fremskridt, hvis man som læge hurtigt kan tilgå alle relevante oplysninger om en patient”, siger Andreas Rudkjøbing. 

I strategien foreslås det også, at myndighederne udvikler en guide til anbefalede sundhedsapps. En sådan guide skal give både borgere og sundhedsprofessionelle en bedre overblik over de mange forskellige sundhedsapps, som findes i dag. 

”Markedet for apps er utroligt broget. Nogle test kan være fornuftige. Andre er ubrugelige og kan skabe unødig bekymring hos patienterne. Men det kan være svært for både læger og patienter at gennemskue. Det vil derfor være kærkomment, at sundhedsmyndighederne aktivt kan pege på apps, som de kan stå inde for kvaliteten af”, siger Andreas Rudkjøbing.

Han understreger dog, at det skal afklares, hvem der skal anbefale og vurdere apps’ene og hvilke kriterier de skal vurderes ud fra. 

”Og så er det naturligvis altafgørende, at datasikkerheden er i orden, og at der er helt klare rammer for, hvordan data fra apps bruges i sammenhæng med andre sundhedsdata”, siger Andreas Rudkjøbing i pressemeddelelsen. 

Brugen af apps og selvtests er stærkt stigende. Ifølge Forbrugerrådet Tænk findes der nu mere end 100.000 sundheds-apps på markedet. 

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, digital strategi, digitalisering

Like eller del denne artikel