”I dag oplever sundhedspersonalet alt for ofte at stå i en situation og mangle relevante oplysninger om en patient og derfor bruge unødig tid på at finde oplysningerne. Og borgerne oplever at gentage sig selv igen og igen. Det er kort sagt spild af tid og utrygt for patienterne,” siger Ellen Trane Nørby.

Ny digital strategi skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet

Danskernes hverdag er allerede digital: 
Vi tjekker årsopgørelse på skat.dk, overfører penge med MobilePay og tjekker lønseddel på E-boks. Men den skal være det endnu mere på sundhedsområdet: F. eks. skal vandrejournalen til gravide være digital, kontakt til egen læge skal kunne foregå via en app, og tidlig opsporing af sygdom hos ældre skal understøttes digitalt.

De tre sidst nævnte eksempler er tre af 27 indsatser i en ny strategi for digital sundhed, som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet lancerer i dag, mandag.

Og den strategi for digital sundhed er helt afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.


”Danmark er foregangsland, når det kommer til digitale løsninger i sundhedsvæsenet, men vi kan blive langt bedre til at inddrage patienterne og sikre deling af relevante oplysninger på tværs af sundhedsvæsenet,” siger ministeren i en pressemeddelelse. 


”Med alle de digitale muligheder, vi har i dag, kan det forekomme besynderligt, at noget videndeling stadig foregår på papir, og at it-systemerne ikke taler sammen. Det er ikke til gavn for hverken patienter eller sundhedspersoner.” 

Strategien blev støttet med Finansloven for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti prioriterede 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at understøtte bedre og mere sikker brug af data i sundhedsvæsenet.

Mere sammenhængende

66 procent af danskerne ønsker ifølge Trygfonden og Mandag Morgen, at fremtidens sundhedsvæsen skal være mere sammenhængende, og mange oplever, at det går i koks i overgangen mellem de forskellige sektorer.

Et af mange områder, hvor det kan gå i koks er genoptræning efter en skade eller en operation - det kræver nemlig både indsatser fra sygehuset, den praktiserende læge og kommunen.

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, KL og Finansministeriet mener, at en forudsætning for, at sundhedsvæsenet kan blive mere sammenhængende er, at det danske sundhedsvæsen samarbejder digitalt og på nye måder. Det var også én af de centrale konklusioner fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”. Regeringens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen offentliggjorde Ellen Trane Nørby for nylig første del af, og strategien for digital sundhed skal ses som et centralt element af den plan. 


Strategiens mål er, at samarbejdet i højere grad skal ske digitalt, samtidig med at patienterne selv kan få et bedre overblik over deres forløb.

”I dag oplever sundhedspersonalet alt for ofte at stå i en situation og mangle relevante oplysninger om en patient og derfor bruge unødig tid på at finde oplysningerne. Og borgerne oplever at gentage sig selv igen og igen. Det er kort sagt spild af tid og utrygt for patienterne,” siger Ellen Trane Nørby i pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet.


Indsatsen ”Et samlet patientoverblik” skal derfor give en samlet visning af aftaler og stamoplysninger til både borgere og sundhedspersoner. 


”Sundhedspersoner skal have let og sikker adgang til patientens oplysninger, hvor det er relevant og kan give et bedre forløb for patienten. Og patienterne skal have ét samlet overblik over deres eget forløb – det skal være lettere at være patient,” siger sundhedsministeren. 
Strategien skal løfte 5 indsatsområdet med 27 indsatser:

1. Borgeren som aktiv partner

Borgere skal inddrages via alt fra apps til støtteværktøjer til kræftpatienter med i alt syv indsatser:

 • Lægen i lommen – borgerrettet app i almen praksis
 • Spørg patienten - patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Digitalt understøttet genoptræning
 • En samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger
 • Guide til sundhedsapps
 • Støtteværktøjer til kræftpatienter
 • Digital løsning til graviditetsforløb


2. Viden til tiden


Flere oplysninger skal deles digitalt på tværs af aktører i sundhedsvæsenet, så de er let tilgængelige for medarbejdere og borgere med fem indsatser.

 • Bedre, hurtigere og mere sikker digital kommunikation mellem sektorer
 • Et samlet patientoverblik til pleje og behandling
 • Digitale arbejdsgange i almen praksis og mere målrettet kommunikation med andre aktører
 • Mere sikker medicinering på bosteder og misbrugscentre
 • Bedre overblik med strukturerede omsorgsjournaler i kommunen


3. Forebyggelse

Ny teknologi skal understøtte en bevægelse mod mere målrettede indsatser for forebyggelse og dækker over seks indsatser.


 • Digitalt understøttet tidlig opsporing på det kommunale ældreområde
 • Datadrevne teknologier til automatisering, prædiktion og beslutningsstøtte
 • Digital beslutningsstøtte til medicinordination
 • Fortsat udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering
 • Digitalt understøttede forløbsplaner til borgere med kronisk sygdom
 • Bedre opfølgning på vaccinations- og screeningsprogrammer


4. Tillid og sikkerhed


Den nødvendige datasikkerhed skal sikres med fem indsatser.

 • Borgeradgang til logoplysninger fra hospitaler
 • Styrket digital sikkerhed – fællesoffentlige tiltag til øget cyber- og informationssikkerhed i hele sundhedsvæsenet
 • Styrket borgerkontrol med oplysninger som deles i sundhedsvæsenet
 • It-sikkerhed på praksisområdet
 • Modernisering af it-sikkerhedsstandarder i sundhedsvæsenet5. Fremdrift og fælles byggeblokke


Den fælles digitale infrastruktur skal fastholdes og styrkes med fire indsatser.


 • Digitale velfærdsløsninger ud til borgerne
 • Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur
 • Bedre overblik over de organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet
 • Etablering af en national erstatnings-cpr løsning (e-cpr)

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: Ellen Trane Nørby, digital strategi, digitalisering

Like eller del denne artikel