"Jeg kan konstatere, at vi har haft en god håndfuld møder med satspuljepartierne, hvor det ikke er lykkedes at finde enighed om en tilskudsordning. Nu prøver vi så i et andet forum, og jeg vil ikke foregribe forhandlingerne," siger Ellen Trane Nørby.

Tilskudsordning til medicinsk cannabis stadig ikke på plads

Der er stadig ikke fundet penge til at finansiere et tilskud til medicinsk cannabis i den nye forsøgsordning, men senere denne uge mødes Sundhedsministeren med sundhedsordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti (DF) for tale om mulighederne. DF er opsat på at finde pengene.

Uden tilskud vil de første produkter, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, koste patienterne mellem 950 og 1900 kroner om måneden, og det kan være for meget for den store gruppe patienter, der ikke er på arbejdsmarkedet på grund af deres sygdom. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti (DF), Liselott Blixt, er dog opsat på, at finde penge til at give tilskud, og hun mødes senere denne uge med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regeringens sundhedsordførere for at tale om muligheden for at finansiere et tilskud via en særpulje i finansloven på 100 millioner kroner, som er øremærket særlige sygdomme.

”Det ligger fast, at der vil blive afsat penge til en tilskudsordning. Alle, hvis læge vurderer, at der er grund til at give medicinsk cannabis, skal have mulighed for at købe det,” sagde Liselott Blixt til dagbladet Information fredag, da lovforslaget om forsøgsordningen blev vedtaget i Folketinget.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys melding mandag er knap så klar, men også hun ønsker, at prisen kommer ned. 

"Regeringen fokus er, at vi ikke får en socialt ulige ordning. Nogle af de priser og eksempler, der har været i pressen, kan man sige sig selv, at det illegale marked vil trives med, og man risikerer, at patientgrupper med en lille indtægt ikke ser ordningen som en mulighed," siger Ellen Trane Nørby.

"Det er rart at se, at DF melder så klart ud, at de ønsker at prioritere tilskud til ordningen, men den pulje, pengene skal disponeres fra, er ikke vedtaget i Foketingssalen endnu. Jeg kan konstatere, at vi har haft en god håndfuld møder med satspuljepartierne, hvor det ikke er lykkedes at finde enighed om en tilskudsordning. Nu prøver vi så i et andet forum, og jeg vil ikke foregribe forhandlingerne," siger Ellen Trane Nørby.

Prisen for behandlingen har været en stor bekymring for blandt andet Scleroseforeningen, som vurderer, at meget få patienter vil kunne benytte sig af ordningen, hvis prisen er omkring 3000 kroner per måned. Direktør i Scleroseforeningen Klaus Høm er derfor forsigtigt optimistisk efter udmeldingen fra Liselott Blixt.

”Ni ud af ti af de sclerosepatienter, der ikke kan få afhjulpet deres smerter med anden medicin, er ikke i ordinær beskæftigelse. Det betyder, at de er i socialt vanskelige kår, og derfor er prisen helt afgørende for, at de vil gøre brug af ordningen. Det er meget positivt, at der bliver givet tilskud, men vi mangler at høre, hvor stort tilskuddet bliver, før vi kan være sikre på, at ordningen også bliver for de svageste patienter. Vi ser ikke noget argument for, at den medicinske cannabis skal behandles anderledes end anden medicin. Derfor bør tilskuddet være på et niveau, der sikrer, at ingen patient skal have en egenbetaling på mere end de ca. 4000 kr. om året, som alle andre patienter har," siger Klaus Høm.

 

LÆS MERE: 

Tags: Liselott Blixt, Medicinsk cannabis, Ellen Trane Nørby, Klaus Høm

Like eller del denne artikel