Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Heunicke vil kunne justere på tilskuddet til medicinsk cannabis

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil fremover kunne få muligheder for at skrue op og ned på tilskuddet til medicinsk cannabis.

Heunicke fremsatte i dag det lovforslag, som skal forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis i yderligere fire år. Samtidig ligger lovforslaget op til at give virksomheder permanent mulighed for dyrkning af cannabis.

25. maj blev regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne enige om at forlænge ordningen, som ellers stod til at udløbe ved årets udgang. Derfor er der heller ikke afsat midler til tilskud til patienters køb af medicinsk cannabis fra 1. januar 2022.

I lovforslaget foreslås derfor, at de gældende regler om tilskud til medicinsk cannabis ophæves og erstattes af en bestemmelse, som giver sundhedsministeren bemyndigelse til på bekendtgørelsesniveau at fastsætte tilskud til medicinsk cannabis, hvis der kan findes penge til det.

"Muligheden for at opjustere eller nedjustere tilskuddet fremadrettet vil være mere fleksibel, hvis reglerne herom er fastsat på bekendtgørelsesniveau," siger Heunicke i sin fremsættelsestale.

Ifølge smertelæge Tina Horsted har en af de store udfordringer med forsøgsordningen været, at mange patienter ikke har råd til medicinen:  

”Jeg har i lukkede ekspertmøder med Sundhedsudvalget opfordret til, at Lægemiddelstyrelsen godkender, at vi søger enkelttilskud til cannabis på lige fod med øvrig medicin, hvis patienterne har gavn af det, og hvis politikerne afsætter økonomi til det. Politikerne har spurgt meget til pris; ’Hvad koster en cannabis-patient?’ Medicineringen er relativt dyr, men udregningen er ikke så enkel. Med smertereduktion vil mange patienter opnå færre sygedage, færre indlæggelser og har måske også mulighed for at være flere dage på arbejdsmarkedet end uden behandling,” sagde hun i august til Sundhedspolitisk Tidsskrift. 

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis blev oprindeligt indført 8. november 2016 på baggrund af en aftale indgået af den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Det blev aftalt, at forsøgsordningen skulle gælde for en fireårig periode fra 2018 til og med 2021. 

Formålet med forsøgsordningen var at skabe et lovligt alternativ til nogle af de patienter, som købte medicinsk cannabis på det sorte marked og selvmedicinerede sig ligesom anvendelsen skulle kunne ske i mere sikre rammer. Men forsøgsordningen spændte fra start ben for sig selv. Blandt andet har prisen været for høj, produkterne for få og vejledningerne til lægerne utilstrækkelige.

Der findes ingen formaliseret vejledning i medicinering med cannabis, fordi Lægemiddelstyrelsen som havde ansvaret for det, ikke har ønsket at gå ind i en egentlig vejledning for behandlingen. Det kan være en del af forklaringen på, at lægerne, selvom det siden 2018 har været lovligt at udskrive cannabisprodukter til smertebehandling ved visse indikationer, har holdt sig tilbage med at udnytte forsøgsordningen. I det nye lovforslag foreslås, at cannabisvirksomhederne forpligtes til at vedlægge et egnet medicinmål i pakningerne i de tilfælde, hvor der ikke findes et standard medicinmål på markedet, som kan bruges. 

 

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler