Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Praktiserende læger: Vi har brug for specialister i ældres sygdomme i alle kommuner

Der er et voksende behov for lægelige specialister i ældres sygdomme (geriatere) i primærsektoren, så de ældre kan blive raske og rehabiliteret i eget hjem, mener Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Danske Regioner mener, at der er behov for en tværfaglig indsats, og at geriatere også fremover hører til på hospitalerne, men med en udadvendt rolle. 

Spørger man Anders Beich, der netop er afgået som formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, synes han, at det er rigtigt godt, at hospitalerne sender udgående geriatriske teams ud til patienterne. Men det ville være endnu bedre, hvis geriatrien også fandtes tilgængelig og integreret i primærsektoren, der hvor de fleste syge ældre er. 

“De ældre skal jo ikke længere være på hospitalerne ud fra devisen om, at det er bedre at blive rask og rehabiliteret, når man er i sit eget hjem, og at man skal begrænse indlæggelser. Så derfor synes jeg, at der er større og større behov for en geriatri i primærsektoren. Geriaterne kunne tilknyttes kommunerne, hvor praksislægerne og den stadigt mere belastede hjemmesygepleje kunne konsultere dem. Men det er ikke sikkert, at geriaterne ser så positivt på det forslag, da de nok traditionelt føler, at de hører hjemme på hospitalerne,” siger Anders Beich.

Han henviser til, at de praktiserende læger i større og større grad får ansvaret for et stigende antal ældre med kroniske sygdomme. 

“Vi får flere og flere patienter, som har flere samtidige sygdomme. Derfor bliver det ofte langt mere indviklet, og der kan blive brug for second opinion. Da geriatrien med sine i alt 150 geriatere og en aldrende befolkning er noget tyndt besat, kan de ikke aflaste os fra hospitalerne. Deres rolle bliver nødt til at være af konsulent-karakter. Og konsulenter har godt af at mærke og virke i den virkelighed, vi befinder os i i praksissektoren. Det ville være et godt supplement til de eksisterende muligheder for at konsultere de funktioner, som kombinerer farmakologi og geriatri.

Formanden for Dansk Selskab for Geriatri har sagt, at der skal flere geriatere til, i størrelsesordenen 40-50. Men jeg har lidt friskt foreslået, at der skal 98 til, nemlig én i hver kommune, så geriaterne kommer til at være tættere på dér, hvor de syge ældre trods alt opholder sig det meste af tiden, nemlig i eget hjem eller plejebolig,” siger Anders Beich.

Spørger man Danske Regioner, har de praktiserende læger hverken udsigt til at kunne konsultere kommunalt ansatte eller privatpraktiserende geriatere i fremtiden. 

Danske Regioner skriver:

“Hvis geriatriske patienter skal have den bedst mulige behandling, har de brug for en tværfaglig indsats. Derfor bør geriatere som udgangspunkt være placeret på et hospital, hvor de kan få direkte støtte fra andre relevante specialer til de ofte akutte - geriatriske patienter. Den mulighed vil en praktiserende geriater ikke have.”

“Samtidig har de praktiserende læger mange – ofte komplekse og multisyge – ældre medicinske patienter, og derfor er der også brug for, at deres kontakt til hospitalernes geriatere bliver styrket. Det er derfor vigtigt, at hospitalerne fortsat styrker geriaternes udadvendte rolle, så de i højere grad underviser og løfter de praktiserende lægers kompetencer på området.”

“Endelig står vi i en situation, hvor der desværre er mangel på geriatere. Indtil det er løst, er der hårdt brug for, at de geriatere, vi har, er til stede hos de akutte patienter på hospitalerne.” 

 

Relateret artikel

 

 

Artiklen har været bragt i magasinet Medicinsk Tidsskrift i september

Del artikler