Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Nyt studie skal bane vejen for en højere grad af individualiseret bryst- og lungekræftbehandling

Et nyt, stort klinisk studie på Rigshospitalet har til formål at systematisk indsamle real world data, der skal understøtte en målrettet og individualiseret behandling af bryst- og lungekræft tilpasset patientens sygdom, biologi og livssituation.  

I studiet indsamles ensartede og komplette real world data om patienterne for at få et detaljeret og systematisk indblik i mulige årsager til forskelle i effekt af - og bivirkninger ved – behandlingen, skriver Rigshospitalet i en pressetekst om studiet navngivet C-MOT.

”Ved systematisk at indsamle omfattende data om behandling af vores patienter, får vi et meget robust grundlag for at bedre at forstå og udvikle den kliniske praksis. Den viden, der indsamles gennem C-MOT-studiet, kan potentielt bane vejen for en endnu bedre behandling af morgendagens patienter,” siger initiativtageren til C-MOT-studiet Ulrik Lassen, som er ledende overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehandling og professor ved Københavns Universitet.

Real world data skal guide behandling

C-MOT-studiet inddrager 1.800 lungekræftpatienter, tilknyttet Herlev Hospital og Rigshospitalet og 600 brystkræftpatienter med metastatisk sygdom, tilknyttet Rigshospitalet.

Der indsamles detaljerede kliniske data om effekt og bivirkninger ved behandlingen af patientens kræftsygdom. Denne information skal derefter kobles med nationale sundhedsregisterdata om patientens sygdomshistorie og medicinforbrug samt patienternes selvrapporterede helbredsoplysninger.

Patienterne tilbydes også en helgenomsekventering samt genomsekventering af deres kræfttumor tidligt i behandlingsforløbet. Hvis sekventeringen påviser særlige genmutationer i tumoren, vil patienten tilbydes en passende, eksisterende behandling, som kan have bedre effekt eller færre bivirkninger.

”Med de data, der indsamles i C-MOT-studiet, får vi som læger et stærkt redskab til at planlægge den optimale behandling for den enkelte patient tidligt i et behandlingsforløb. Med forskningsprojektet kan vi få ny indsigt i effekten af nye behandlinger, som er under afprøvning på Afdeling for Kræftbehandling i andre kliniske studier, og dermed udvide de behandlingsmuligheder, som vi i fremtiden vil kunne tilbyde vores patienter. Vores mål er, at alle patienter en dag vil kunne tilbydes personlig behandling. C-MOT-studiet er et stort skridt i denne retning,” siger Ulrik Lassen.

Ny platform sætter Danmark i spidsen

Forskerne bag C-MOT-studiet vil koble patienternes sygdomshistorie, deres behandlingsforløb og gensekventeringer for at få en så komplet beskrivelse af patienten som muligt.

C-MOT-studiet er en del af OSCAR-projektet, som skal sikre grundlaget for denne kobling af data på patientniveau ved at etablere en sikker platform for indsamling og sammenkædning af sundhedsdata.

”C-MOT-studiet er den kliniske krumtap i OSCAR-projektet,” siger Troels Bierman Mortensen, projektleder for OSCAR og administrerende direktør i DataFair.

”Med C-MOT-studiet får vi anvendt den nye platform på kliniske data i et omfang, som ikke er prøvet før – både i forhold til antallet af deltagere og i forhold de forskellige typer af data, som indsamles. Med C-MOT-studiet og OSCAR-projektet placerer Danmark sig helt i front i forhold til at udvikle og teste nye løsninger til bedre brug af sundhedsdata sikkert og fortroligt og til gavn for fremtidige patienterne,” siger Troels Bierman Mortensen.

Tags: EAN21

Del artikler