Patienter, der har fået en hjernerystelse, tegner sig for langt de fleste tilfælde af post traumatisk hovedpine (PTH).

Danske læger undersøger behandling for hovedpine efter hovedtraume

Kronisk hovedpine i årtier efter, at man har slået hovedet, eller en piskesmældsskade er et udbredt problem. Men forskning i fænomenet er mangelfuld. Det vil danske forskere lave om på.

I Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet i Glostrup kommer der mange patienter, som har fået hovedpine efter en hoved og/eller nakkeskade, og som har gået rundt med hovedpinen i årevis, før de bliver henvist. Næst efter migrænepatienter er mennesker med post traumatisk hovedpine (PTH) den største patientgruppe i klinikken. 

Læge og Ph.D. studerende ved Dansk Hovedpine center, Håkan Ashina, har sammen med sine kolleger netop udgivet en artikel i ’The Lancet Neurology’,  hvor de ser på den eksisterende viden om PTH, og på den baggrund har de lavet en farmakologisk behandlingsalgoritme.

"Vi deler PTH op i to fænotyper: Spændings-lignende hovedpine og migrænelignende hovedpine. PTH bør så symptombehandles efter den type, den minder mest om: Det vil sige NSAID præparater og Treo for dem spænding-lignende hovedpine, mens dem med migræn-lignende hovedpine også kan tilbydes triptaner. Derudover bør folk med hyppig hovedpine også tilbydes forebyggende behandling," siger Håkan Ashina. 

Stor risiko for, at smerterne bliver kroniske  

Hvorfor mange patienter kommer til at lide hovedpine efter et hovedtraume, er der (endnu) ikke nogen entydig forklaring på. Det ser ud til, at det handler om, at trigeminus-nerven, som frigør smertesignaler, hurtigt bliver meget følsom hos mennesker, som har haft et hovedtraume.

”Forskningen viser at, til forskel fra ’almindelige’ migrænepatienter, er mennesker, der lider af hovedpine efter, at de har slået hovedet og/eller nakke i stor risiko for, at tilstanden bliver kronisk over få uger til måneder. Hos migrænepatienter tager det typisk mange år før end, migrænen udvikler sig til at blive kronisk, hvis det sker," forklarer Håkan Ashina.

Patienter, der har fået en hjernerystelse (mild traumatisk hovedskade), tegner sig for langt de fleste tilfælde af PTH. I Danmark er der årligt ca. 25.000 tilfælde af hjernerystelse. Ca. to tredjedel lider efterfølgende af hovedpine efter syv  dage, og en tredjedel af dem har stadigvæk hovedpine, når der er gået tre måneder. Det vil sige, at der årligt er i omegnen end 5 000 patienter, der vil udvikle persisterende hovedpine efter en hjernerystelse.

Erstatning hjælper ikke på hovedpinen

På trods af at PTH berører mange mennesker på verdensplan, er der ikke blevet forsket ret meget i mekanismen bag. I 2000 var der et nordamerikansk studie, der kiggede på sammenhængen mellem følgesymptomer efter piskesmældstraume (der bl.a. er hovedpine) og forsikringserstatninger, som konkluderede, at færre patienter rapporterede smerter efter piskesmældstraume, såfremt der ikke var mulighed for at søge forsikringserstatning.

”Selvom studiet er ikke særlig nuanceret, har det påvirket mange klinikeres syn på PTH og andre følgesymptomer efter hoved-/nakketraume - også i Danmark," fortæller Håkan Ashina.

"Vi har lavet vores egne undersøgelse på Dansk Hovedpinecenter, og der har vi ikke fundet, at vore patienter får mindre eller ingen hovedpine ved at få udbetalt forsikringspenge," fortæller han og fortsætter: "Der er sommetider en tendens hos klinikere til at psykologisere sygdomme og symptomer, som vi ikke har undersøgt dybdegående nok rent forskningsmæssigt. Et godt eksempel er PTH, fordi vi nu i tiltagende grad ser videnskabelige fund, der understreger, at psykiske faktorer eller ønske om forsikringspenge ikke forklarer hovedpinen."

Mere fokus på følger efter hovedskader

Der har i de senere år været mere fokus på de helbredsmæssige konsekvenser af hovedskader - især i U.S.A., hvor mange soldater fra krigen i Afghanistan er kommet hjem med post commotionelt syndrom som følge af eksplosioner og faldulykker. Atleter i kontaktsport har også være med til at sætte lidelsen på agendaen. Det har gjort det, at det er blevet nemmere at rejse penge til forskning.

På Dansk Hovedpine Center er forskerne netop nu i gang med en storstilet studiet, hvor de MR- skanner hjernen hos PTH -patienter for at se, om der er forandringer i  den hvide hjernesubstans. Resultatet ventes at blive publiceret i 2022.

 

Tags: migræne, hovedpine

Like eller del denne artikel