Sundhedspolitisk Tidsskrift

Nogle patienter udvikler ikke immunitet efter covid-vaccination

Nogle kræftpatienter udvikler ikke effektiv immunitet efter vaccination mod covid-19.

Det viser foreløbige forskningsresultater fra Odense Universitetshospital, OUH. Ved Onkologisk R og Hæmatologisk X afdeling på hospitalet udføres i øjeblikket et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge effekten af covid-19 vaccination hos kræftpatienter. Mere end 500 kræftpatienter har foreløbigt takket ja til at deltage i forskningsprojektet, og pt. har man undersøgt cirka 10 procent af disse.

"Vi kan se, at en gruppe af de kræftpatienter, som indtil videre har deltaget i vores forskningsprojekt, ikke udvikler et effektivt immunrespons, efter de er blevet vaccineret mod covid-19," siger Henrik Ditzel, forskningsansvarlig professor ved Onkologisk Afdeling R på Odense Universitetshospital.

Derfor opfordres patientgruppen til fortsat at følge de generelle smitteforebyggende tiltag mod covid-19 til trods for vaccination.

"Lige nu har vi kun begrænset viden, men på baggrund af de foreløbige forskningsresultater, har vi nu taget kontakt til de patienter, der deltager i projektet via brev. Vi opfordrer dem til, at de stadig følger Sundhedsstyrelsens generelle covid-19-forholdsregler, også selvom de er blevet vaccineret," fortæller Henrik Ditzel.

Man ved, at kræftpatienter generelt får påvirket deres immunsystem, når de får visse former for kræftbehandling. Det kan betyde, at det påvirker deres evne til at udvikle et godt immunrespons efter vaccination. For nogle patienter med blodkræft vil deres sygdom i sig selv også nedsætte immunsystemets respons, og de vil, uafhængigt af den kræftbehandling, de modtager, derfor også kunne have nedsat effekt af covid-19 vaccinen.

I forskningsprojektet bliver patienternes immunrespons undersøgt dels ved en antistoftest og dels ved en T-celle test. Blodprøver taget en måned, tre måneder, et halvt år, et år og to år efter færdigvaccination bliver undersøgt.

De foreløbige resultater viser, at godt 30 procent af de undersøgte kræftpatienter ikke udvikler et målbart antistofrespons efter vaccination mod covid-19. De opfordres derfor til at forholde sig, som om de ikke var blevet vaccineret.

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel