Fra venstre Lisbeth Lintz, formand for FAS og Overlægeforeningen, og til højre Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Fusion droppes efter massiv vrede: 20.000 sygehusansatte læger får ikke fælles forening

Yngre Læger og Overlægeforeningen dropper nu planerne om fusion. 20.000 sygehusansatte læger får dermed ikke en ny forhandlings-organisation, som det var planen.

Det sker efter en beslutning i Yngre Lægers bestyrelse. Bestyrelsen havde torsdag møde om sagen og vurderede, at der ikke på nuværende tidspunkt er opbakning til at fortsætte drøftelserne om en mulig fusion, og Yngre Læger og Overlægeforeningen fortsætter derfor som to selvstændige foreninger med hver sin bestyrelse.

De to formænd for Yngre Læger og Overlægeforeningen, Helga Schultz og Lisbeth Lintz, har længe arbejdet på en fusion af Yngre Læger og Overlægeforeningen og på at skabe én stor forening for sygehusansatte læger, som har flere muskler at spille med, når der skal forhandles overenskomster.

Drøftelserne skulle være mundet ud i et beslutningsgrundlag ved de respektive repræsentantskabsmøder den 10. juni 2021, men det er nu besluttet at indstille processen.

”Det var ikke en let beslutning at tage i bestyrelsen, for vi har arbejdet længe på en fusion, og personligt synes jeg også, at en fusion er en god ide. Men det er en enig bestyrelse, som har besluttet at indstille arbejdet med at undersøge muligheden for en fusion, da vi ikke oplever, at der er opbakning til at fortsætte med disse drøftelser på nuværende tidspunkt. Vi må erkende, at frustrationen og vreden er for stor lige nu til, at det giver mening,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Mange medlemmer af Yngre Læger blev vrede, da Overlægeforeningens repræsentantskab i begyndelsen af marts godkendte ny, kontroversiel overenskomst, som gav yngre læger - som slet ikke er med i Overlægeforeningen - udsigt til, at de de første tre år som nyansatte overlæger får 30.000 kroner mindre i løn om året.

Det fik 759 medlemmer af Yngre Læger til at protestere kraftigt i et åbent brev: "Ingen nuværende medlemmer i FAS (Foreningen af Speciallæger, red.) bliver ramt af dette. I sagens natur er det derimod de Yngre Læger-medlemmer, der fremover bliver overlæger, der rammes. Dermed varetager FAS i denne sag ikke kommende overlægers interesser," skrev de utilfredse afdelingslæger.

Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, afviste, at nogen ville ned i løn, selv om der indføres et nyt løntrin for nye overlæger, der er 30.000 kr. under den nuværende startløn.

”Alle er garanteret at stige i løn. Ingen går ned i løn, når de skifter fra afdelingslæge til overlæge. En afdelingslæge stiger 60.000 kr. i løn ved ansættelse som overlæge, og senest efter tre år stiger hun yderligere 30.000 kr. om året. Samtidig giver overenskomsten nye karrieremuligheder, som betyder, at en afdelingslæge kan stige markant i løn sammenlignet med i dag, f.eks. hvis hun som uddannelsesansvarlig bliver ledende overlæge. Vi ser på det hele lægeliv, og når man gør det, så giver vores nye overenskomst et samlet lønløft. Det har været det helt afgørende for os,” sagde Lisbeth Lintz.

Men afdelingslægerne så ikke på det hele lægeliv, men på, at de de første tre år som nyansatte overlæger ville få mindre i løn takket være Overlægeforeningen. De mente, at overenskomsten var i strid med vedtægter i Lægeforeningen. Men det afviste Lægeforeningen.

Dermed stod afdelingslægerne tilbage i en situation, der var frustrerende. Formanden for Yngre Læger, Helga Schultz, sagde efterfølgende, at hun forstod frustrationen, men at Yngre Læger og Overlægeforeningen ikke kunne blande sig i hinandens overenskomster.

"Den gruppe, som har været utilfredse, har været speciallæger på afdelingerne, og det er klart, at det er en gruppe, som Yngre Læger fremover vil fokusere mere på, også fordi gruppen bliver større og større," siger Helga Schultz.

Yngre Læger vedtog deres egen overenskomst 12. april.

De to foreninger vil som hidtil samarbejde på en række relevante områder.

”Vores foreninger har en lang tradition for at samarbejde på mange af de områder, hvor vi har fælles interesser. Det vil vi selvfølgelig fortsætte med og styrke, også selvom vi ikke fusionerer,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Arbejdet med at undersøge muligheden for en fusion mellem de to foreninger startede i juni 2020.

 

Fakta

Paraplyforeningen Lægeforeningen har i dag en række undergrupperinger - PLO for praktiserende læger, Yngre Læger for - ja, yngre læger, og FAS, som er Foreningen af Speciallæger og under sig har syv større og mindre forhandlingsberettigede foreninger, heriblandt Overlægeforeningen.

Like eller del denne artikel