Muligheden for at indgå alternative prismodeller med industrien kommer AMGROS til at udnytte i forhandlingen af priser for kommende genterapier, siger Flemming Sonne.

AMGROS: Vi er især åbne overfor alternative prismodeller ved genterapi

Regionernes indkøbscentral AMGROS har i deres forhandlinger med medicinalvirksomheder lov til at indgå prisaftaler, der indeholder alternative betalingsmodeller. 

Muligheden for at indgå alternative prismodeller med industrien kommer AMGROS til at udnytte i forhandlingen af priser for kommende genterapier. Særligt prismodeller, som knytter sig til effekten af et lægemiddel, er i høj kurs, pointerer direktør Flemming Sonne.

“Det skyldes, udover den ofte meget høje behandlingspris, at behandlingen gives og betales på én gang. Da disse lægemidler desuden er godkendt på få data, er flere elementer ikke underbygget med data. Derfor er der store usikkerheder ved disse behandlinger, som f.eks. hvor stor effekten egentlig er og hvor længe den varer ved,” siger Flemming Sonne. Han fortæller, at man ved traditionelle behandlinger kan stoppe behandlingen, hvis effekten udebliver eller forsvinder. Stoppes behandlingen, stoppes betalingen også. 

“Det er ikke på samme måde muligt, når der er tale om genterapier, hvis betalingen sker ved behandlingstidspunktet,” siger han, hvorefter han nævner, at brugen af disse alternative aftaler allerede har været brugt på forsøgsbasis på en række lægemidler.

“I Amgros er vi særligt åbne overfor at anvende alternative betalingsmodeller på genterapier. I dag kræver opfølgning på alternative aftaler ofte betydelige administrative ressourcer, da effektopfølgning ofte vil ske gennem manuel registrering i klinikken. AMGROS deltager i flere projekter, der skal gøre det lettere, at følge op på alternative aftaler gennem brugen af registerdata. Opfølgning via sådanne data kan danne grobund for øget brug af alternative aftaler,” siger han.

Ligesom alle andre nye hospitalsforbeholdte lægemidler skal genterapier vurderes af Medicinrådet. Amgros’ rolle er, som på traditionelle lægemidler, at forhandle en så god aftale som muligt på plads med leverandøren, mens det er Medicinrådet, der vælger om behandlingen skal anbefales som standardbehandling eller ej.

 

 

Andre artikler i Sundhedspolitisk Tidsskrifts fokus på genterapi:

 

Tags: genterapi

Like eller del denne artikel