Nyt studie: Vuggestue- og børnehavebørn er ikke superspredere af coronavirus

Småbørn synes ikke at smitte særlig ofte, næsten hvert andet smittet barn er asymptomatisk og er som oftest blevet smittet hjemme eller af familiemedlemmer, viser et fransk studie, som har testet børn i daginstitutioner.

I begyndelsen af ​​covid-19-pandemien blev børn betragtet som potentielle smitteformidlere, fordi de bidrager stærkt til spredningen af ​​luftvejssygdomme såsom sæsoninfluenza. Disse erfaringer førte til nedlukninger i mange lande. Flere epidemiologiske studier har siden antydet, at børn ikke er primære drivere af covid-19 i deres hjem og i samfundet, samt at de er mindre tilbøjelige til at blive smittede og syge end voksne.

Men evidensen for, at børn spiller denne mindre rolle i smitte er endnu svag ifølge forfatterne bag et nyt studie, som netop er offentliggjort i Lancet, og derfor har forfatterne bag studiet har forsøgt at teste og måle antistoffer mod coronavirus blandt småbørn og institutionspersonale. Målingerne blev herefter sammenlignet med tilsvarende målinger af voksne hospitalsmedarbejdere, som arbejdede langt væk fra muligt smittede patienter.

”Vi tilstræbte at estimere seroprævalensen af ​​antistoffer mod SARS-CoV-2 i 22 daginstitutioner, der forblev åbne for nøglemedarbejderes børn under en landsdækkende lockdown i Frankrig. De nuværende resultater indikerer, at små børn ikke er super-spredere af SARS-CoV-2. Smitteoverførsel inden for familien var mere sandsynlig end smitte i daginstitutioner,” fastslår forfatterne bag studiet.

I studiet indgik 1.008 børn i aldrene 5 måneder til 4,4 år i perioden mellem 15. marts og 9. maj 2020. Og ifølge forfatterne var der ingen forskel på smitte mellem daginstitutionernes personale og sammenligningsgruppen bestående af hospitalspersonale. Der blev desuden fundet positive serologiske tests hos 14 børn fordelt på ligeså mange institutioner samt smitte hos 14 institutionspersonaler ifølge studiet, som konkluderer:

”Vores fund viser ingen evidens for, at daginstitutioner er hovedfokus for viral smitte,” skriver forfatterne, som tilføjer, at hverken et smittet barn i en daginstitution eller kliniske symptomer hos et enkelt barn er gode beslutningskriterier for at tage en PCR-test af børn, da børnene smitter så sjældent, og eftersom 44 procent af børnene var asymptomatiske.

”Hovedkriteriet bør være et mistænkt eller laboratoriebekræftet covid-19 tilfælde hos et voksen husstandsmedlem,” mener forfatterne, der dog opfordrer til flere undersøgelser:

”Der er altså således ingen evidens for, at daginstitutioner er hovedfokus for viral smitte. Men yderligere sero-epidemiologiske undersøgelser er nødvendige for at bestemme incidens og prævalensen eller begge dele af SARS-CoV-2-infektion blandt børn og for at kunne vurdere den rolle, som børn kan have i SARS-CoV-2-transmission.”

Tags: corona

Like eller del denne artikel