”Covid-19 er forbundet med en langt højere dødelighed end ved influenza. Vi fandt en stigning i dødelighed på tre til syv gange. Men disse tal skal fortolkes med forsigtighed, for dødeligheden er sandsynligvis endnu højere på grund af mere omfattende test for covid-19. Derudover observerede vi øget hyppighed af iskæmisk slagtilfælde, diabetes og nyresvigt,” siger Daniel Kondziella.

Dansk undersøgelse: Tårnhøj dødelighed og masser af neurologiske komplikationer hos covid-19 patienter

Ny undersøgelse fra Rigshospitalet har fundet 41 neurologiske komplikationer hos kun 65 indlagte patienter med covid-19. Samtidig viser anden undersøgelse, at dødeligheden ved covid-19 er langt højere end ved influenza. Glem ALT om at sammenligne covid-19 med influenza, siger forskeren bag begge studier.

En ny undersøgelse fra Rigshospitalet viser en markant øget dødelighed for covid-19 patienter sammenlignet med influenzapatienter. Foreløbig viser studiet, at dødeligheden er tre til syv gange højere, men den kan være endnu højere.

Sygdomme i centralnervesystemet og det perifere nervesystem, CNS/PNS-komplikationer, er almindelige hos indlagte covid-19 patienter især hos patienter, der kommer i intensiv behandling (ICU). Blandt komplikationerne er blandt andet påvirkning af hjernen, alt fra lette forstyrrelser i personligheden til nedsat bevidsthed og koma, iskæmisk slagtilfælde, vævsdød, betændelse i rygmarven og nervemuskellidelse, fremgår det af et andet, nyt dansk studie,  der lige nu er under review, men som kan læses og citeres fra i preprint.

Undersøgelsen er et prospektiv, fortløbende observationsstudie, hvori i alt 66 patienter med covid-19 er blevet screenet dagligt for neurologiske og neuropsykiatriske symptomer under indlæggelse, ved udskrivning og i forbindelse med tre måneders opfølgning.

Overlæge ved Rigshospitalets Neurologiske klinik samt klinisk forskningslektor, Daniel Kondziella, siger om undersøgelsen:

”Covid-19 er en sygdom, som man skal tage alvorligt. Vi fandt ret mange og alvorlige neurologiske konsekvenser i form af i alt 41 neurologiske komplikationer. Det vil sige en markant højere hyppighed af CNS/PNS-symptomer, end vi kender fra for eksempel influenza. Især hos ICU-patienter sammenlignet med ikke-ICU-patienter, hvor symptomerne ofte tilskrives kritisk sygdom,” fortæller han og uddyber:

”De mest almindelige CNS komplikationer var encefalopati (påvirkning af hjernen, red.), som var alvorlig hos 13 af patienterne. Herunder havde otte patienter akinetiske mutisme (patienter mangler de fleste motorfunktioner såsom tale, ansigtsudtryk og gestus, red.) foruden for eksempel iskæmisk slagtilfælde. Den mest almindelige PNS-komplikation var polyneuromyopati (muskelsvaghed, red.). Hertil kom PNS-komplikationen meralgia paresthetica (brændende smerter og nedsat sensibilitet på forsiden af låret, red.) i forbindelse med behandling. I tilfælde med covid-19 som den primære årsag til neurologisk sygdom var der ingen tegn på viral neurotropisme, men laboratorietests peger i retning af autoimmunt medierede sygdomsmekanismer,” fastslår Daniel Kondziella, der dog understreger, at studiets høje tal for neurologiske komplikationer skal ses i lyset af, at det drejer sig om indlagte hospitalspatienter.

Covid-19 langt mere dødelig

Daniel Kondziella og kollegaer har desuden også netop gennemført et studie, der sammenligner covid-19 positive patienter med personer, der testede negative for covid-19, samt personer, der er testet for influenza.

Om resultaterne af den populationsbaserede undersøgelse, der undersøgte covid-19’s 30-dages dødelighed og nybegyndt komorbiditet i de tre grupper, og som er offentliggjort i Frontiers of Medicine, siger Daniel Kondziella:

”Covid-19 er forbundet med en langt højere dødelighed end ved influenza. Vi fandt en stigning i dødelighed på tre til syv gange. Men disse tal skal fortolkes med forsigtighed, for dødeligheden er sandsynligvis endnu højere på grund af mere omfattende test for covid-19. Derudover observerede vi øget hyppighed af iskæmisk slagtilfælde, diabetes og nyresvigt.”

I kohortestudiet benyttede forskerne sig af digitale sundhedsdata, der dækker cirka halvdelen af Danmarks befolkning, som blev koblet med mikrobiologiske testresultater og dødsregistreringer. Alle over 18 år testet for covid-19 og patienter testet for influenza A og B blev fulgt fra november 2017 til juni i år.

Af studiet fremgår det, at 21 procent af de indlagte patienter, der var positive for covid-19, døde inden 30 dage. I tal er det 356 ud af 1.657 (21%) patienter, hvilket betyder, at 30-dagesdødeligheden var omkring tre højere sammenlignet med influenza og indlagte patienter uden covid-19.

Blandt ikke-indlagte patienter døde 128 af 6.263 covid-19-positive patienter inden for 30 dage (2 procent) , hvilket var en henholdsvis 5,5 og 6,9 gange øget dødelighed sammenlignet med personer, som testede negativt for covid-19 eller personer, der var testet positiv eller negativ for influenza. 

Studiet viser, at covid-19 ikke kan sammenlignes med influenza, siger Daniel Kondziella:

"I lyset af, hvor udbredt smitten er, synes jeg der er god grund til at være bekymret over den meget højere dødelighed, men også for risikoen for senfølgeskader. Covid-19 er IKKE en almindelig influenza.”

Tags: corona

Like eller del denne artikel