Ulrich Fredberg burde ikke have indført lavdosis CT i stedet for røntgen uden at have lavet protokolleret forsøg med det, mener Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen melder nu klart ud i Fredberg-sag

Man skulle have indført lavdosis CT som led i et forskningsprojekt med protokol, hvis man ønskede at tilbyde det systematisk, som man har gjort det i Silkeborg, konstaterer Sundhedsstyrelsen i en e-mail til Sundhedspolitisk Tidsskrift. 

I en ny vejledning, der skal rydde op i uenigheder blandt fagfolk og politikere, skriver Sundhedsstyrelsen, at der ikke er robust dokumentation for at anvende lavdosis CT-skanning i udredningen af lungekræft.   

Vi har spurgt styrelsen, om denne mener, at man ikke burde indføre lavdosis CT af brystkassen fremfor røntgenundersøgelse. Det var det, der skete inden fyringen af Ulrich Fredberg, ifølge de interne dokumenter fra Diagnostisk Center, Silkeborg, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået adgang til.

Sektionsleder Lotte Klitfod svarer på vegne af Sundhedsstyrelsen over e-mail: 

”Hvis et sygehus systematisk udbyder en ny undersøgelse som lavdosis-CT, så har vi også fastholdt, at det skal ske protokolleret – altså hvor der er klart beskrevne kriterier og indikationer for at foretage undersøgelsen, og hvor der systematisk og videnskabeligt opgøres data, ellers har vi jo ingen muligheder for at blive klogere.” 

”Hvis der ikke sikres ordentlige protokoller for videnskab og kvalitetssikring, når man ibrugtager nye – og både dyre og potentielt skadelige - metoder, så finder vi aldrig ud af, hvad der er bedst for patienten.”

Når man inddrager en ny teknologi som et led i et forskningsprojekt, vil man først skulle have godkendelse fra Videnskabsetisk Komité. Dernæst vil patienterne også skulle svare ja på, om de vil medvirke i forsøget.  

Sundhedsstyrelsen tilføjer yderligere:

”Sundhedsstyrelsen har ikke fastlagt en faglig standard for billeddiagnostisk udredning af lunger, når denne foretages med et bredere differentialdiagnostisk sigte (hvor den praktiserende læge mener, at patientens symptomer kan passe med flere forskellige diagnoser og ikke mistænker en speciel, red.). Der mangler viden i forhold til, om man i den situation skal tage et almindeligt røntgenbillede af brystet, selvom vi godt ved, at det ikke er en perfekt undersøgelse, og man f.eks. kan overse en tumor i lungerne. Eller om man skal vælge en undersøgelse som lavdosis-CT, som måske er bedre til at påvise svulster, men som omvendt også kan give en del bifund (’falsk positive’) og giver en højere stråledosis.”

”Netop derfor understreger vi, at der skal skabes mere viden, og det har sygehusene og regionerne en forpligtelse til at sikre.”

 

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel