Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Regionsformand: ”Godt vi stoppede med lavdosis CT i Silkeborg”

Der er ikke robust videnskabelig dokumentation for systematisk at tilbyde lavdosis CT-scanning ved en minimal mistanke om lungekræft, konkluderer Sundhedsstyrelsen i ny vejledning. Det glæder regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders Kühnau (Soc), at der nu er en klar melding fra Sundhedsstyrelsen.

”Det betyder jo, at vi tog den rette beslutning, da vi valgte at stoppe med at tilbyde lavdosis CT-scanning i foråret. Der mangler den fornødne dokumentation til at tilbyde scanningsmetoden systematisk. Og da tilbuddet om lavdosis CT-scanning ikke indgik i et forskningsprojekt med protokol, er der ikke grundlag for at tilbyde det,” siger Anders Kühnau. 

Anders Kühnau baserer sin forståelse af Sundhedsstyrelsens nye vejledning på en ’orientering’ fra Region Midtjyllands seks lægefaglige direktører og to specialeråd - lungemedicinsk og radiologisk. 

De skriver som konklusion ovenpå Sundhedsstyrelsens vejledning:

”Sammenfattende er det således Region Midtjyllands vurdering, at det var velbegrundet at ophøre med at tilbyde lavdosis-CT i udredningen ved mistanke om lungekræft og i stedet visitere til CT med kontrast, idet lavdosis-CT ikke med samme sikkerhed kan udelukke lungekræft som CT-scanning med kontrast.” 

Anders Kühnau er ikke selv lægefagligt uddannet, og han sætter derfor sin lid til, at når de lægefaglige direktører og to specialråd konkluderer, som de gør, så er det den rette måde at forstå Sundhedsstyrelsen. 

”Det er samtlige af vores lægefaglige direktører, som har skrevet under på det. Og det er deres læsning af Sundhedsstyrelsens vejledning, at det var rigtigt af os at stoppe lavdosis CT i Silkeborg. Der er simpelthen ikke den tilstrækkelige dokumentation for fordele og ulemper i at bruge teknologien som et led i kræftdiagnostikken,” siger Anders Kühnau.

Stadig ingen mistanke om sikkerhedsbrist

Den 28. oktober meldte et enigt regionsråd ud, at rådet ikke mistænkte en brist i patientsikkerheden. Det skyldtes, at de tal og den redegørelse af lavdosis CT-patienter, regionsrådet havde fået præsenteret i begyndelsen af oktober, ikke gav regionens politikere anledning til at mistænke, at der havde været et brud på patientsikkerheden i Silkeborg, mens Ulrich Fredberg var ledende overlæge. Det var ellers udgangspunktet ved fyringen af Ulrich Fredberg.

”Den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen ændrer ikke på min holdning til dette,” siger Anders Kühnau og fortsætter: 

”Selvom der ikke er tilstrækkelig med dokumentation for at anvende lavdosis CT-scanning systematisk, sådan som styrelsen skriver det, så er det ikke ensbetydende med, at patienter er blevet overset i udredningen for lungekræft. Men vi skal have dokumentationen på plads, hvis vi skal tilbyde det. Man kan ikke bare som enkelt læge eller afdeling beslutte sig for systematisk at bruge lavdosis CT, hvis den øverste myndighed siger, at der mangler robust dokumentation.” 

Ulrich Fredberg: ”Man forsøger at manipulere regionspolitikerne”

Den orientering, som de lægefaglige direktører og specialrådene er kommet med, er en ensidig fortolkning af Sundhedsstyrelsens vejledning, mener Ulrich Fredberg.

”Man forsøger at manipulere regionspolitikerne.”

”De fremstiller Sundhedsstyrelsens vejledning med en ensidig fortolkning, når man nemt kan læse den på flere måder. De mener, at alle patienter, hvor der er den mindste mistanke om lungekræft, skal tilbydes fulddosis CT. Det vil slet ikke være muligt for hospitalsvæsenet at honorere. De vil blive lagt ned af henvisninger,” siger Ulrich Fredberg.

Det tæller blandt andet KOL-patienter, hvor man som praktiserende læge med nogle års mellemrum kan finde det relevant at henvise til røntgenundersøgelse, alene fordi lungekræft er en hyppigt forekommende sygdom hos folk med KOL, og fordi man ønsker at udelukke, at den almindelige forværring, som sker ved KOL, ikke skyldes lungekræft.

Ulrich Fredberg understreger, at man under hans ledelse kun har erstattet røntgenundersøgelse af brystkassen med lavdosis CT-skanning.

”Alle de tal, der er på udviklingen i undersøgelser af brystkassen, viser, at vi ikke har lavet færre fulddosis CT-skanninger. Tværtimod. Vi har lavet flere. Det var tal, vi indsamlede for lige præcis at sikre, at vi ikke tilbød lavdosis CT-skanninger til patienter, hvor der var en begrundet mistanke om lungekræft. Til gengæld kan man se, at vi laver færre røntgenundersøgelser i takt med, at vi laver flere lavdosis CT-skanninger,” siger Ulrich Fredberg og fortsætter:

”Vi har alene erstattet røntgen med lavdosis CT, og det kan ikke diskuteres, at lavdosis CT er en mere følsom og præcis metode til at finde lungekræft end røntgen.”

Det er tal og statistik, som Sundhedspolitisk Tidsskrift er bekendt med.

Fredberg: ”Der er tilstrækkelig med dokumentation”

Lavdosis CT-scanning blev indført af den daværende ledende overlæge ved Diagnostisk Center, Silkeborg, Agnete Hedemann Nielsen, sammen med Ulrich Fredberg.

Ulrich Fredberg valgte at fortsætte med at tilbyde lavdosis CT, efter han overtog ledelsen af centeret, da Agnete Hedemann Nielsen gik på pension, og han vurderede, at der var overvældende med international dokumentation for anvende metoden. 

Det mener han stadigvæk, der er.

”Dokumentationen for at bruge lavdosis CT i forbindelse med at opspore lungekræft er massiv og langt mere massiv end den, man har for fulddosis CT i de patientgrupper, hvor forekomsten af lungekræft er lav. Derfor giver denne fortolkning ingen mening,” siger Ulrich Fredberg.

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Del artikler